Nästan 700 bilar har anmälts sedan Göteborg i våras gick med i stiftelsen Håll Sverige Rents skrotbilskampanj. Av dem är det drygt hälften som har lett till åtgärder. Andra har varit dubbelanmälda, stulna eller helt enkelt inte bedömts som vrak.

Syftet med skrotbilskampanjen är att få bort övergivna skrotbilar från vägar, bostadsområden och grönområden. Det är bilar som så småningom kan bli en miljöfara, eftersom de ibland börjar läcka olja eller bensin.

I vanliga fall hanterar trafikkontoret endast de skrotbilar som hittas i P-hus och på annan kommunalägd mark. Genom kampanjen kan privatpersoner även anmäla egna bilar som man vill skrota eller skrotbilar som står på annans tomtmark.

Pågår till december 2006

Hittills har kampanjen givit ett gott resultat. Under perioden 15 mars till den 31 oktober tog trafikkontoret hand om sammanlagt 539 skrotbilar. Jämfört med samma period förra året, när kampanjen inte pågick, är det drygt 100 fler åtgärdade bilar.

Fram till och med kampanjavslutet den 31 december 2006 räknar man med att ta hand om 1.500 skrotbilar.