Kristina Flygare och Berit Signal har fått Bostadsbolagets miljöpris 2004 för sina insatser för en lokal, hållbar utveckling.

Kristina Flygare får priset för att hon startat en skräpjägarklubb i Sandeslätt. Berit Signal för att hon startat bokutlåningsverksamhet i Torpa.

Prissumman är på 3.000 kronor och det var andra året det delades ut. Juryn bestod av Kerstin Svenson, ordförande i Bostadsbolagets styrelse, Bo Svensson, direktör på Miljöförvaltningen samt Bostadsbolagets miljöråd.