Brännbart och obrännbart grovavfall, farligt avfall och elektronik. Textil och saker till återbruk. Göteborgs Stads återvinningspråm tar emot i stort sett allt en vanlig återvinningscentral tar emot. 5 september börjar den köra sina höstturer längs älven.

Den flytande återvinningscentralen började som ett projekt hösten 2019. Det visade sig att göteborgarna uppskattade tjänsten och pråmen är numera en permanent lösning för inlämning av grovavfall.

− Pråmen underlättar återvinningen för dem som bor centralt och minskar behovet av bil, säger Peter Årnes, avfallsstrateg på Kretslopp och vatten.

Återvinningspråmen lägger till vid fyra kajer varje vår och höst; Eriksbergstorget, Sannegårdshamnen, Stigbergskajen (mot Fiskhamnen) och Skeppsbron. Avfallet fraktas sedan uppför älven till Marieholm där det lastas av.

Tar emot saker för återbruk

Den flytande återvinningscentral avlastar återvinningscentralen i Högsbo som ofta har långa köer och tar emot brännbart och obrännbart grovavfall, farligt avfall och elektronik. Du kan också lämna saker för återbruk, vilket är ett samarbete med Björkåfrihet, och sedan i våras tar pråmen emot textiler.

Eftersom lastkapaciteten är begränsad kan man inte lämna vitvaror, jordmassor och trädgårdsavfall, förpackningar och tidningar.

Återvinningspråmen har inga begräsningar i antal besök och du behöver inget ÅVC-kort.