Det kan finnas mängder av förbjudna bekämpningsmedel ute i butikerna i Göteborg. Det upptäckte miljöförvaltningen när de gjorde stickprov i tolv butiker i våras. Flera butiksägare riskerar nu åtalsanmälan för miljöbrott.

I våras valde miljöförvaltningen ut tolv större butiker för en inspektion av de bekämpningsmedel som fanns på hyllorna.

– Det handlade om butiker som sålde trädgårdsutrustning eller växter, lågprisvaruhus, större dagligvaruhandel och zooaffärer, berättar Ann Lundström, biträdande chef på miljöförvaltningens miljöskyddsavdelning.

Fick betala 5.000 i miljösanktionsavgift

Stickprovet var del i en kampanj där Kemikalieinspektionen gått ut med ett upprop och inbjudit alla Sverige kommuner att delta i en tillsyn av alla bekämpningsmedel som såldes i butiker runt om i landet. Göteborg var en av 127 kommuner som deltog.

Totalt gick inspektörerna i Göteborg igenom nästan 300 olika typer av bekämpningsmedel. På två ställen hittade man produkter som tidigare varit godkända som bekämpningsmedel, men som inte var det längre.

– De butikerna fick betala en miljösanktionsavgift på 5.000 kronor. Och genast ta bort produkterna förstås, säger Ann Lundström.

Många misstänkt otillåtna medel

Dessutom hittade inspektörerna ett 50-tal produkter som kunde misstänkas vara någon sorts bekämpningsmedel, som eventuellt skulle kräva godkännande från Kemikalieinspektionen, men inte hade det.

– Bland annat hittade vi halsband till husdjur som skulle avisa fästingar, där den aktiva substansen var någon sorts växtextrakt.

De misstänkta produkterna fotograferades och inspektörerna noterade också vem som var tillverkare eller importör. De uppgifterna lämnades sedan över till Kemikalieinspektionen för vidare utredning.

Där ska man nu ta kontakt med alla som tillverkar eller importerar produkterna och ge dem chans att bevisa varför just deras produkter inte ska klassas som bekämpningsmedel.

Riskerar åtal

– Det finns nämligen undantag för medel som inte verkar kemiskt eller biologiskt, utan snarare fysiologiskt. Till exempel såpvatten som man kan använda för att få bort bladlöss, säger Ann Lundström.

De besökta butiker som hade de här tveksamma produkterna på sina hyllor, har blivit meddelade att Kemikalieinspektionen nu utreder produkterna. I de fall där det visar sig att produkten verkligen räknas som ett bekämpningsmedel och därför behöver ett godkännande, kommer tillverkaren eller importören samt butiksägare att åtalas för miljöbrott.

Kemikalieinspektionen har nu en lista på produkter från 20–30 tillverkare och importörer på sitt bord och kommer successivt att beta av dem, område för område. Först ut är just fästinghalsbanden.