Hett ämne på stadsbiblioteket. Efter de omskakande händelserna i Japan är kärnkraften glödhet som debattämne. Även det svenska kärnavfallet är aktuellt just nu, så Stadsbiblioteket passar på att ordna en föreläsning på onsdag kväll den 6 april.

Olyckan med reaktorerna i Fukushima väcker minnen från katastrofen i Tjernobyl och haveriet i Harrisburg. Många frågar sig också om en liknande katastrof skulle kunna hända i Sverige eller i Norden. Hur kan vi vara säkra på att förvaringen sker på ett säkert sätt?

Långsiktig säkerhet ska granskas
I mars lämnade kärnavfallsbolaget Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, in sin ansökan om att få bygga ett slutförvar i Forsmark. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har deltagit i samrådet inför ansökan och kommer även att delta i prövningen av ansökan.

Strålsäkerhetsmyndigheten och Miljödomstolen ska bland annat granska den långsiktiga säkerheten av de kopparkapslar som ska skydda människa och miljö i hundratusentals år. Men även valet av plats och metod kommer att prövas noggrant.

Ett av de största miljömålen
– Miljöprövningen av slutförvarsansökan kommer att bli en av de största miljömålen som genomförts, säger Johan Swahn, kanslichef på MKG.

– Eftersom det rör hanteringen av ett så farligt och långlivat avfall är det viktigt att myndigheten och miljödomstolen går noggrant fram och lyssnar på alla parter, säger Johan Swahn.

Han besöker Stadsbiblioteket i Göteborg på onsdag, 6 april, för att berätta mer om SKB:s planer för slutförvaring. Lorensbergshörnan kl 18.00. Fri entré.

Medarrangör för kvällen är Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning.