Ekologiskt och bostadsnära. Föreningar som vill starta ett odlingsprojekt kan från och med i år söka ekonomiskt bidrag. Det är fastighetskontorets Stadsnära odling som vill stimulera till ekologiska odlingar i bostadsområden. Ansökan inför årets odlingssäsong ska vara inne senast 15 mars.

Stadsnära odling har fått i uppdrag att uppmuntra göteborgarna att odla i stadsmiljö. Det handlar både om att utveckla befintliga odlingsområden men också om att hitta nya okonventionella platser att odla på.

Hittills har Stadsnära odling tillsammans med park- och naturförvaltningen dragit igång ett tiotal projekt tillsammans med odlingsintresserade göteborgare.

– Eftersom de anlagts på allmän plats har vi hjälpt till med att förbereda marken för odling. Under förra året var det runt 250 personer kom igång med att odla i sådana projekt, säger Annette Gustavsson projektledare på Stadsnära odling.

Föreningar kan söka bidrag
För att även stimulera till odlingar på privat mark införs nu ett ekonomiskt bidrag till föreningar som vill starta ett odlingsprojekt. Tanken är att pengarna ska vara en delfinansiering och användas för att få till en odlingsplats eller köpa in utrustning.

– För att uppfylla kriterierna måste odlingsprojektet också vara ekologiskt och bostadsnära. Men det behöver inte handla om närproducerade grönsaker. Det kan lika gärna vara en biodling eller fruktträdgård, säger Annette Gustavsson.

Snabba ryck under våren
Varje förening kan få max 25 000 kronor. Ansökan inför årets odlingssäsong ska vara inne senast 15 mars och beslut skickas ut under april. Endast projekt inom Göteborgs kommun kan beviljas bidrag.

För odlingsåret 2014 är framförhållningen större – ansökningar från föreningarna ska vara inne redan i höst och besluten fattas i januari nästa år.

Generationer odlar tillsammans
Annette Gustavsson hoppas att möjligheten till ekonomiskt bidrag ska korta startsträckan för nya odlingsprojekt.

– Befintliga bostadsrättsföreningar är en målgrupp, men även hyresgäster som går samman och bildar en förening. Ju fler odlingar desto fler mötesplatser där olika generationer kan umgås, säger hon.

En halv miljon i budget
Hur stort intresset för att starta odlingar i anslutning till sin bostad är oklart.

– I år finns 500.000 kronor avsatta, men blir vi överösta med ansökningar kanske vi måste fundera över hur stor budgeten ska vara nästa år, säger Annette Gustavsson.

Riktlinjer och ansökningsblankett finns på Stadsnära odlings hemsida, se länk nedan.