Pågår i två dagar. Cigarettfimpar på marken är ett stort problem i Göteborg. Fimpkampen är ett städevent för att råda bot på det. 14–15 augusti kommer ett tiotal lag från ungdomsidrotten i Göteborg att plocka gatorna rena från skräpet i centrala staden.

Av det skräp som finns på gator och i parker är cirka 70 procent fimpar.

Av det skräp som finns på gator och i parker är cirka 70 procent fimpar. Foto: park- och naturförvaltningen.

Det är tredje gången Fimpkampen genomförs i Göteborg. Städeventet skulle vara i samband med Kulturkalaset, men körs nu ändå. Målet är att städa upp allt skräp i närområdet och samtidigt få igång en dialog med göteborgarna och sprida kunskap om fimparnas skadliga påverkan på miljön.

– Det är inte bara så att det är fult med fimpar på marken, utan det är ju ett skräp som har gifter i sig som inte ska komma ut i brunnar och i havet, säger Ulrika Barkman, planeringsledare på park- och naturförvaltningen.

70 procent utgörs av fimpar

När park- och naturförvaltningen mäter det skräp som finns på gator och i parker är cirka 70 procent av alla skräpföremål fimpar.

– Det är ett jättestort problem, som heller inte minskat senaste åren.

Var ska personer som röker på stan slänga sina fimpar?

– Alla våra Göteborgs-papperskorgar – de med orange på – har fimplock. Eftersom man inte får röka på hållplatser har vi försökt att anpassa placeringen av dem. Men sedan rekommenderar vi att man som rökare har med sig en egen fickaskkopp, en egen burk, och att man inte alltid förväntar sig att det ska finnas en papperskorg nära till hands.

Fimpkampen genomförs i samarbete med Städa Sverige, som i 30 år engagerat en halv miljon skräpplockande barn och ungdomar inom idrotten.

Får ekonomiskt tillskott

Lag i elva föreningar deltar och de får alla ett ekonomiskt tillskott i kassan.

– Det känns också bra och viktigt just i år när intäkterna till idrottsklubbarna minskat på grund av covid-19, säger Ulrika Barkman.

Start och mål för Fimpkampen är Millenniumplatsen, där Städa Sverige och park- och naturförvaltningen finns på plats för att informera. På grund av covid-19 blir eventet dock mer nedskalat än vid tidigare tillfällen.