Värnar om kulturlandskapet. Den ideella Föreningen för kulturmark får park- och naturnämndens miljöpris 2012. Genom röjning och slåtter sköter föreningen flera värdefulla kulturmiljöer som annars skulle vuxit igen – ett exempel är stenåldersboplatsen Gossbydal i Torslanda.

Varje år delar park- och naturnämnden ut ett miljöpris om 10.000 kronor till en eller flera göteborgare som under året arbetat ideellt för att göra Göteborg vackrare, tryggare och trivsammare.

Värnar fjärilar och flora
I år går utmärkelsen till Föreningen för kulturmark som röjer fram gamla kulturmiljöer och återställer slåtterängar. Utan deras insats hade flera historiska lämningar – som gärdesgårdar, rösen och torpargrunder – vuxit igen och försvunnit.

526C.jpg
– De gör stor nytta, både för att bevara kulturmiljöer och den biologiska mångfalden. Bland annat värnas fjärilar och floran av att landskapet hålls öppet, säger Lars Arvidsson, biolog på park- och naturförvaltningen.

Föreningen håller slåttergillen och inventerar också platsens växter. Stenåldersboplatsen Gossbydal, väster om gamla flygfältet i Torslanda, är ett av de områden som får regelbundna besök, liksom Bronsålderssundet i Björlanda och det forntida gravfältet i Brunnsbo.

Har räddat värdefulla kulturmiljöer
Juryn för priset konstaterar att Föreningen för Kulturmarks stora engagemang har räddat flera värdefulla kulturmiljöer.

– Deras arbete skapar möjligheter för många människor att få uppleva såväl spännande historia som vacker natur och rödlistade arter, skriver juryn i sin motivering.

Föreningen för kulturmark bildades 1991 och har flera samarbetspartners, bland andra Göteborgs stadsmuseum, länsstyrelsen, fornminnesföreningen i Göteborg och olika hembygdsföreningar.

Årets pris delas ut i Trädgårdsföreningen på Världsmiljödagen 5 juni klockan 14.

3FB6.jpg

Foto: Föreningen för kulturmark