Fem av de 62 små, medelstora och stora Göteborgsföretag som gjort en så kallad energiplan har kunnat spara mellan 18 och 55 procent på sin energiförbrukning. Det visar en ny rapport från miljöförvaltningen.

– Det är en ganska enkel plan, man ska redovisa vilka energislag man använder och möjliga förbättringsåtgärder. Tanken är att upptäcka att om man inte har effektiviserat än så finns det stora pengar att spara, säger Erik Pettersson, miljöinspektör på miljöförvaltningen.

De flesta var ofullständiga

För ett år sedan gick miljöförvaltningen ut med ett föreläggande till drygt 60 företag och verksamheter om att skicka in en energiplan. Företagen är så kallade tillståndspliktiga miljöstörande verksamheter. Det kan exempelvis handla om utsläpp, hantering av stora mängder kemikalier eller hög förbrukning av råvaror.

Av de 62 företag som nu skickat in en energiplan har ett tiotal gjort en ordentlig genomgång och har bra koll. Men de flesta energiplaner som kom in var ofullständiga, konstaterar miljöförvaltningen i rapporten.

– Det var ett ganska väntat resultat jämfört med studier i andra kommuner. Många har koll på vilken energi de köper in. Men sen är det rätt många som har dåligt koll på var i verksamheten den går åt, säger Erik Pettersson.

Många stora företag har ställt om

Provexa, Kyrkogårdsförvaltningen, International färg, Plastal, Scandinavian coating och SKF toppar miljöförvaltningens lista på företag som jobbat bra med sina energiplaner. Dessa företag har sparat mellan 18 och 55 procent på sin energiförbrukning.

– Det är kul att se även Göteborgsföretag kan om de vill, konstaterar Erik Pettersson.

Ett av Göteborgs Stads prioriterade mål är minskad användning av fossila bränslen. Energiplanerna visar att många av de största verksamheterna har hunnit långt med att ställa om sina energisystem. De har gjort sig av med sitt oljeberoende och använder naturgas och eller fjärrvärme.

– Men om alla stora verksamheter skulle göra sig av med sitt oljeberoende så skulle man se en radikal minskning. Ett enda av de stora företagen står fortfarande för 68 procent av den totala oljeförbrukningen i vår sammanställning, säger Erik Pettersson.

Kräver in kompletteringar

Små och medelstora verksamheterna har däremot inte arbetat för en energiomställning och redovisar små potentialer att ersätta fossilt bränsle, konstateras i rapporten.

– Har man dålig koll på sin energisituation så har man heller inte koll på vilka besparingspotentialer som finns, säger Erik Pettersson.

Här kan det alltså ändå på sikt finnas en stor potential att ytterligare minska koldioxidutsläppen bland mindre verksamheter, främst genom att byta ut gamla oljepannor mot fjärrvärme eller biobränsle.

Miljöförvaltningen kommer nu att begära in kompletteringar från de företag och verksamheter som lämnat in ofullständiga energiplaner. För många innebär det att de måste genomföra en ordentlig energikartläggning.

3594