Vad kan Göteborg lära av Kalifornien, delstaten med världens tuffaste miljökrav på motorfordon? Och vilka affärsmöjligheter finns det för svenska miljöföretag genom att samarbeta med Kalifornien? Det är två frågor som tas upp vid ett biogasseminarium i Göteborg på onsdagen.

Seminariet hålls på Storan och har lockat ett 50-tal personer från politik och näringsliv, främst fordonsindustrin men även energi- och avfallsbolag. Rubriken på seminariet är Förnyelsebara bränslen i Kalifornien.

Berättar om hur utsläppen ska minskas i Kalifornien

Huvudtalare är Jim Boyd, av guvernör Arnold Schwarzenegger utsedd till vice ordförande i delstatens energikommission.

– Han kommer att berätta om Kaliforniens program för att minska koldioxidutsläppen från transporter, ett område de har satsat mycket pengar på i flera olika projekt, säger Bernt Svensén, projektledare för Biogas Väst på Business Region Göteborg (BRG).

– Det kommer förstås också att handla om biogassamarbetet mellan Kalifornien, Sverige och Göteborg.

Besöker biogasanläggningen i Arendal

Per Ewers, VD för Scandinavian Biogas, ska tala om möjligheterna att skapa en bestående industri i USA med hjälp av svensk miljöteknik. Scandinavian Biogas är det första företaget inom branschen för förnyelsebara bränslen som fått kontrakt i Kalifornien.

Jim Boyd var i Sverige även sommaren 2006 då han och dåvarande miljöministern Lena Sommestad skrev under ett samarbetsavtal om utveckling av biogas som fordonsbränsle. På 70-talet var Boyd en av nyckelpersonerna bakom regelverket för katalytisk avgasrening för bilar och han har spelat en betydelsefull roll i den överenskommelse om samarbete inom biogasområdet som träffats mellan Business Region Göteborg och CALSTART 2003, där bland andra Scandinavian Biogas medverkar.

Under det här besöket gör Jim Boyd även tre studiebesök i Göteborg – AB Volvos projekt med koldioxidfria lastbilar, uppgraderingsanläggningen för biogas vid Arendal samt Chalmers forskningsanläggning för förgasning av biomassa.

Fotnot:
Onsdagens seminarium presenteras av Business Region Göteborg genom branschprojekten Automotive Sweden och Biogas Väst. Det äger rum kl 14-16 på Storan i Göteborg.