Varför säljs inte den ekologiska mjölken alltid till reducerat pris? Kampanjen i Göteborg visar ju att man, med lägre pris, kan sälja tio gånger mer. – Under den här kampanjen har vi subventionerat kravmjölken. Ekologisk mjölk kommer alltid att vara dyrare att producera än konventionell mjölk, svarar Ingemar Albertsson, ansvarig för Kravmjölksförsäljningen på Arla. Varför säljs inte den ekologiska mjölken alltid till reducerat pris? Kampanjen i Göteborg visar ju att man, med lägre pris, kan sälja tio gånger mer.

– Under den här kampanjen har vi subventionerat kravmjölken. Ekologisk mjölk kommer alltid att vara dyrare att producera än konventionell mjölk, svarar Ingemar Albertsson, ansvarig för Kravmjölksförsäljningen på Arla. Han påpekar att den ekologiska bonden har betydande merkostnader i jämförelse med den konventionella bonden. – Den merkostnad, som Krav kräver för att mjölken skall räknas som ekologisk utgör i stort sett 50 öre per liter, menar han. Kravmärkningen innebär också att ekomjölken måste hanteras separat från den vanliga mjölken. Det ger en merkostnad för Arla. – Men även om eko-mjölken alltid kommer att bli dyrare att producera går det naturligtvis att pressa priserna om vi säljer större volymer och därmed på sikt få en lägre prisskillnad mellan konventionell och ekologisk mjölk.Jessika GrahmMiljöförvaltningenFAKTA | EKOMJÖLK • Kommunen betalar 5,56 kr/l för konventionell mjölk och 6,51 kr/l för Kravmärkt mjölk (ekomjölk). Prisskillnad: 95 öre/l. • Ekologiska kor och kalvar får vistas ute längre perioder än andra kor. • Ekologiska kalvar diar sin mamma 3–4 dygn efter födelsen istället för att skiljas direkt från mamman. • Diandet ger kalven bättre immunförsvar och mamman återhämtar sig bättre. • Ekologiskt uppfödda kalvar får vara med andra kalvar istället för att stå ensamma. • Ekologiska kor producerar medvetet mindre volymer mjölk, vilket bland annat ger färre juverinfl ammationer. • Nästan allt foder måste vara ekologiskt odlat. Minst hälften av allt foder måste produceras på den egna gården