Ett år försenade är nu elva teststationer för nya återvinningskärl i bruk runt om i Göteborg. I förhållande till tidigare provmodell har de nybyggda behållarna fått lägre inkast och genomfärgad plast. Reaktionerna från allmänheten har mest varit positiva.

Strax före jul var de elva teststationerna på plats. Egentligen skulle de ha stått färdiga redan för ett år sedan. Men eftersom den första upplagan av de nya större behållarna fick hård kritik, bland annat för allt för högt placerade inkast, blev vissa ändringar nödvändiga.

– Den stora förändringen är att vi har sänkt inkasten tio centimeter, säger Håkan Wennersten, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Positiv respons

Någon formell utvärdering av teststationerna är ännu inte gjord, men enligt Håkan Wennersten är responsen överlag positiv.

– Folk tycker att behållarna är snygga och bekväma att hantera, säger han.

Fortfarande problem för funktionshindrade

Ytterligare handikappanpassning krävs dock. Om behållarna är fulla och inte töms i tid kan rullstolsburna användare få problem med att utnyttja de lågt placerade inkasten.

– Vi tittar just nu på hur det här går att lösa. Kanske kan man skapa en skärm på insidan av behållarna så att det finns extra utrymme just i samband med handikapp- inkasten.

Antalet platser minskar

Så småningom kommer stadens alla återvinningsplatser att få nya behållare. Som ett led i de pågående förändringarna ska även ett hundratal av de i dagsläget 435 platserna dras in och fyra nya tillkommer, bland annat i Amhult och Änggården.

– Jag för diskussioner med fastighetsägarna om vilka återvinningsplatser som ska dras in och inte. I slutet av februari ska det vara bestämt hur det blir, både när det gäller de nya behållarna och vilka platser som ska tas bort, säger Håkan Wennersten.