“Biomassa är framtidens energikälla”. Kan matavfall bearbetas mer effektivt och ge mer energi? Det undersöker Abdenour Achour som är forskare på Chalmers. Han får nu Renovas miljöstipendium 2022 för sina och projektteamets upptäckter.

I Sverige sorterar vi varje år ut ungefär 1,3 miljoner ton matavfall. Vid Renovas anläggning i Marieholm hanteras ungefär 60 000 ton matavfall varje år. Där blir det till en flytande massa, slurry, som går vidare till rötning och blir biogas. Processen ger också biogödsel.

Tar fram bioolja

Abdenour Achour forskning går i stället ut på att dra ut slurryns olika beståndsdelar på kemisk väg. Den åtråvärda slutprodukten är bioolja.

– Där det finns kol finns det energi, och jag ser biomassa som framtidens energikälla. Allt matavfall Renova hanterar idag återvinns redan till ny råvara eller energi. Men i vårt projekt vill vi försöka hitta ett ännu mer effektivt koncept som omvandlar matavfall till stora mängder förnybar energi med ett lågt eller till och med negativt koldioxidavtryck, säger han.

Tacksam över stipendiet

Enligt Abdenour Achour är första steget taget mot produktion av bioolja i stor skala. Hur det ska ske kostnadseffektivt måste dock undersökas mer. Renovas miljöstipendium på 100 000 kronor kommer till användning i nästa steg. Det är ett bearbeta slurryn ytterligare för att lättare kunna dra ut beståndsdelarna.

– Jag är väldigt tacksam över att Renova hjälpt oss att genomföra projektet och helt överväldigad över att de uppmärksammar arbetet med det här stipendiet! Nu kan vi skaffa en så kallad kulkvarn som kan hjälpa oss att finfördela slurryn ännu mer. Jag ser fram emot nya, spännande resultat på vägen mot fossilfrihet, säger han.