Kan vara det första i Göteborg. Just nu byggs fossilfria förskolan Hoppet på Backa kyrkogata på Hisingen. Förskolans uthus för återvinning och barnvagnsparkering kommer att byggas med det klimatsmarta byggnadsmaterialet hampakalk. ”Så vitt vi vet är det den första byggnaden i Göteborg som byggs med hampakalk”, säger innovationsledare Elsa Fahlén på lokalförvaltningen.

– Hampakalk har många bra egenskaper som vi eftersträvar vid husbyggen. Konstruktionen blir tung och den isolerar bra, är lufttät, ljudisolerande och kan jämna ut fukt och temperatur i byggnaden, fortsätter Elsa Fahlén.

Förskolan på Backa kyrkogata är Sveriges första med ambitionen att bli fossilfri i alla led, från byggmaterial till transporter och inredning. Helt fossilfri blir den inte, men utsläppen av växthusgaser beräknas vara 70 procent mindre jämfört med att bygga en vanlig förskola.

– Vi hoppas att vi med Hoppet kan visa att det är möjligt att nå fossilfri byggnation inom tio år, säger Elsa Fahlén.

När första Hoppet-förskolan på Backa kyrkogata någon gång i framtiden har tjänat ut, kan byggmaterialet återbrukas eller materialåtervinnas i större utsträckning än en traditionell förskola.