Byggs helt fossilfri. Elsa Fahlén är innovationsledare för lokalförvaltningens program för klimatneutral byggnation, presenterade Hoppet och förskolan på Backa kyrkogata under världsutställningen i Dubai som pågår just nu. Elsa deltog i ett samtal som strömmades live från Södra teatern i Stockholm till besökarna i svenska paviljongen The Forest i Dubai där det på tisdagen var 32 grader varmt.

Elsa Fahlén.

Hur kom det sig att just förskolan Backa kyrkogata, den första fossilfria, valdes ut att representera ett av Sveriges best practices?

– Jag tror det har att göra med den höga ambitionsnivån i projektet, att försöka göra det omöjliga möjligt, att bygga en förskola som är fossilfri i alla led. Men också på grund av allt fantastiskt som vi lyckats åstadkomma i ett enda byggprojekt, exempelvis vad det gäller att använda biobaserade material såsom trä, en grund som till stor del består av återvunnet glas, markrör av installationsspill och en massa återbruk, för att nämna några av alla innovationer i projektet.

Förskolan är snart färdigbyggd och barnen och personalen ska börja där från vårterminen i januari – hur gör vi med alla som vill göra studiebesök i förskolan?

– Ja, det är lite knepigt med studiebesök när verksamheten väl har flyttat in, men vi har tagit fram ett alternativ till fysiska studiebesök. I samarbete med Naturvårdsverket och Smart City Sweden tar vi fram en virtual reality-miljö, där man kan gå in i 360-bilder av förskolan under byggnationen och klicka sig fram till filmer och få mer information om materialval, fossilfria transporter och bygg- och anläggningsmaskiner och annat. Det är häftigt!

Vi har lyckats pressa de klimatpåverkande utsläppen med 70 procent i Hoppet jämfört med en ”vanlig” referensförskola – när tror du att lokalförvaltningen når klimatneutralitet och fossilfrihet när vi bygger?

– Omkring år 2030 ska vi var där. Kommunfullmäktige har beslutat att vi ska nå nära noll i klimatpåverkan vid ny- och ombyggnation till 2030 och vi ska nå en halvering av klimatpåverkan till 2025, jämfört med 2020 års nivåer. Vi jobbar just nu med att skala upp lösningar med låg klimatpåverkan i alla våra nyinvesteringsprojekt redan till nästa år för att sträva mot 2025-målet.

– Samtidigt jobbar vi med att initiera nya innovationssatsningar med sikte på målet om nära noll klimatpåverkan. Det är skönt att vi har mandatet från politiken att driva på klimatomställningen.