Började med att plantera ett ginkgo-träd. Den som planterat ett träd har inte levt förgäves, sägs det, och på onsdagen var det många unga själar som bidrog till en grön framtid på Opaltorget. Med hjälp av arkitekturpedagoger har barnen från två förskolor i området tagit fram idéer kring hur den tidigare så tråkiga Kastanjeallén kan livas upp, och nu markerade de sina insatser och förhoppningar om resultat med att plantera ett kinesiskt tempelträd.

Vatten – både för bad och för fiskar. Is att åka på. Rutschkanor med långa, ovanliga former. Äppelträd. Grönt gräs. Fåglar, sniglar, hundar och hästar. Bilar, flygplan, tåg, bussar, robotar och rymdskepp. Och så olika slags banor och spår att ta sig fram på, och kojor och hus att kunna gömma sig i vid behov kunna leka ostörd.

Ska bli attraktivt och levande
5E60.jpg
Så lyder sammanfattningen av alla de förslag som barnen på Smaragdgatans och Opalgatans förskolor med idoghet och flit har arbetat fram under året. Tillsammans med arkitektpedagogerna Ylva Eckersjö och Avin Mahammad har de börjat med att ströva runt i områdena kring Opaltorget och Kastanjeallén för att inventera vad som redan finns, för att sedan allt mer konkret spåna kring hur området kan och bör förändras för att bli attraktivt och levande.

– Hela området står inför en stor omvandling och det här har varit ett sätt att i ett så tidigt skede som möjligt se till att de yngsta barnens perspektiv också tas tillvara i planeringen Det är de som ska växa upp i området så de bör nästan ha mest att säga till om, säger Karin Alsén, utvecklingsledare i Västra Göteborg.

Ett lokalt komplement till Frölunda torg
Och förslagen är inte bara vaga önskningar tagna ur luften, utan barnen har följt landskapsarkitektens alla steg genom att själva först fotografera omgivningarna, sedan brainstorma genom att rita in tänkta förändringar i bilderna och skapa kartor utifrån dem. Därefter har de skulpterat sina förslag med alltifrån kartonger och slangar till piprensare och sugrör.

– Nu kommer fastighetskontoret att ta med sig alla de här förslagen när de jobbar vidare med planeringen av området. Det nya Opaltorget ska bli ett lokalt komplement till Frölunda torg med affärer, kontor och vårdcentral. Eventuellt blir det ett 28 våningshus också och terasslägenheter längs Rubingatan, sammanlagt uppemot 400 till 600 nya lägenheter. En viktig ingrediens i omvandlingen är att Kastanjeallén ska bli mer som en park, och där är barnens idéer väldigt värdefulla, säger Karin Alsén.

449E.jpg

Foto: Avin Mahammad

342E.jpg

Foto: Avin Mahammad