Pilotprojekt på Skogshyddegatan. Hur mycket energi används i förskolan? På Skogshyddegatans förskola ska både barn och pedagoger försöka ta reda på svaret. Tillsammans med lokalförvaltningen i Göteborgs Stad deltar de i projektet Förskolevis med syfte att få bättre energikoll.

Ökad energikunskap och minskad elanvändning. Det är två önskvärda resultat av det nationella projektet Förskolevis. Skogshyddegatans förskola i Örgryte-Härlanda deltar tillsammans med stadens lokalförvaltning som en av sex pilotförskolor från hela Sverige.

De ska ta del av ett handledningsmaterial och ett digitalt verktyg för att kunna visualisera energianvändningen. På så sätt ska både barn och vuxna bli mer medvetna.

Elförbrukningen mäts
− Det är ett tillfälle för oss att få reda på mer om hur vi använder elen i förskolan och inte minst vara med och påverka hur ett inspirerande pedagogiskt material tas fram på temat energi, säger Maria Lönnergård, förskolepedagog på Skogshyddegatans förskola.

De eventuella effekterna på elförbrukningen ska mätas genom att titta på förskolans faktiska elanvändning under projektet. För att ha något att jämföra med genomförs nu en referensmätning.

Även Övre Hallegatans förskola i Lundby deltar i projektet och har varit med i utvecklingen av det pedagogiska materialet. Övriga förskolor ligger i Härryda, Kungälv, Oskarshamn och Trollhättan.

Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen, Energimyndigheten, Naturskyddsföreningen och de deltagande kommunerna. Det pågår till och med juni 2015.