Motsvarar 17 normalstora villor. Gryaab har tagit fasta på att varje kilowattimme räknas. I oktober fick alla medarbetare ge tips på hur bolaget skulle kunna använda mindre el och värme. Det har gett resultat. Sedan den 9 december har Gryaab sparat energi motsvarande årsförbrukningen för 17 medelstora villor.

De enklare förslagen började Gryaab att genomföra i november. Det är till exempel att vara extra noggrann med att stänga portar och att duscha kortare tid. Gryaab har även stängt av fjärrvärmen i centralbyggnaden.

– De kollegor som jobbade i centralbyggnaden har vi välkomnat till våra uppvärmda lokaler och nu sitter vi fler i varje kontor. Genom att stänga ner värmen där sparar vi ungefär 15 000 kilowattimmar per dygn, vilket motsvarar en årsförbrukning för en medelstor villa, berättar Hanna Strand, avdelningschef på Gryaab.

“Bara att bocka av listan”

Gryaab har även gjort besparingsåtgärder i reningsprocessen. Flödet har till exempel sänkts över vissa reningssteg, något som varit möjligt eftersom mängden inkommande avloppsvatten varit ganska låg när det varit kallt. Den åtgärden har sparat ungefär 10 000 kilowattimmar per dygn. Totalt innebär alla insatser på Gryaab en besparing på cirka 30 000 kilowattimmar per dygn.

– För oss som miljöföretag och samhällsaktör är det en självklarhet att bidra. Vi har väldigt engagerade medarbetare, men jag blev ändå förvånad över hur många förslag som kom in! Det var bara för oss att börja bocka av listan, säger Gryaabs vd Karin van der Salm.