1,1 ton skräp hittills. Det är svårt att städa säl- och fågelskyddsområden under sommaren på grund av tillträdesförbud. Nu städas områden i Göteborgs skärgård för första gången vintertid och det är möjligt med pengar från Naturvårdsverket.

Ocean crusaders startade i Australien 2010 och i Sverige för fyra år sedan. Foto: Ocean crusaders

– Det är viktigt att vi får städat i dessa områden eftersom de inte städats under många år och plastskräp är negativt för både djur och miljö, säger Mikaela Löfgren, naturförvaltare på park- och naturförvaltningen.

Tolv kommuner från Kungsbacka upp till norska gränsen är med i ett samverkansprojekt för strandstädning som leds av Västkuststiftelsen. Nu har projektet fått 4,9 miljoner kronor av Naturvårdsverket till vinterstädning av fågel- och sälskyddsområden längs hela kuststräckan.

– Vi brukar inte städa under vintern i Göteborg, vi har bara våra strandstädare i gång under sommarhalvåret. Då har vi svårt att få städat i fågel- och sälskyddsområden eftersom många har tillträdesförbud, säger Mikaela Löfgren.

I samverkansprojektet finns en upphandlad entreprenör, den ideella organisationen Ocean crusaders, som ska sköta städningen i områden i Göteborgs skärgård i vinter när vädret tillåter.

– Kommunerna i samverkansprojektet sköter sin egen städning, men vi hade tagit upp vår båt. Entreprenören var redo att sätta igång och städar områdena under första delen av 2021.

En del av skräpet ligger synligt, men mycket ligger också under jorden. Foto: Ocean crusaders

Hur tas skräpet om hand?

– När vi strandstädar skickar vi allt till förbränning och gör fjärrvärme av det.  Det beror på att det tar för lång tid att sortera. Det är viktigare att få bort skräpet från stränderna. För entreprenören, som också består av ideella krafter, är det viktigt att sortera. De kommer att lämna avfallet på återvinningscentralen.

Vad betyder det att få städat?

– Vi får städat i extra viktiga områden. De är fågel- och sälskyddsområden av en anledning. Det är många fåglar och sälar som håller till där. Vi vet ju till exempel  att både fåglar och havslevande däggdjur svultit ihjäl eftersom de ätit så mycket plast. Det är fantastiskt kul att vi fått pengar, vi har inte möjlighet att göra det här utan externa pengar.

Mycket skräp

Områden som ska städas först är Danska liljan, Vasskären, Klåveskär, Ådeskär och sydvästra sidan av Buskär. Därefter ska städbåten fortsätta till Stångerholmen, Inre tistlarna, norra Röden, Fjordholmarna, Sockertoppen och Flatskär.

Hittills har strandstädarna fått ihop drygt 80 sopsäckar skräp. Foto: Ocean crusaders

– Vissa områden har inte städats tidigare och vi märker att det är väldigt mycket skräp där. Hittills har vi varit ute nio dagar med fokus på de mest prioriterade öarna runt inloppet, från Buskär till Vasskären. Öarna skiljer sig mycket åt och därmed också hur mycket skräp vi hittar. Totalt har vi samlat ihop drygt 80 sopsäckar och nästan 1,1 ton skräp, säger Maja Lidsheim Haak, medgrundare till den ideella organisationen Ocean crusaders i Sverige.

Ovanliga fynd

Förutom plast i alla former har de också hittat en del glas och aluminiumförpackningar av olika slag. Ett kylskåp, en madrass och en urinoar finns bland de mer ovanliga fynden.

– Det är en sak att städa när det är snö, men det är svårt att städa när kylan går ner i jorden för då fryser skräpet fast. Mycket av skräpet ligger under jorden. Det man ser kan man plocka, men ofta är plasten väldigt skör, blir det frost och fryser på blir den ännu skörare, går sönder och det blir mikroplaster. Det är inte så effektivt att vara ute då. Vi har fått lämna en del skräp på grund av det och får återkomma när det blir mildare väder.

Projektet med strandstädning pågår till den 15 mars om det inte förlängs. Just nu är Ocean Crusaders och städar i Kungsbacka.