Många frågetecken kvarstår. Är älvportar vid Älvsborgsbron och vid Norde älv i Kungälv räddningen den dag en översvämning hotar Göteborg? I en förstudie anges att skyddsåtgärder bör vara på plats 2060-2070, men osäkerheten är fortfarande stor.

Klimatförändringarna gör att havsvattennivån på sikt väntas stiga. Hur mycket, och när, vet ingen. Bara att något måste göras – såväl förebyggande på lång sikt, som en konkret anpassning inför en hotande översvämning.

– Vi är fortfarande i ett mycket tidigt skede av processen, och vet inte ens om det blir portar eller ej, sa Ulf Moback från stadsbyggnadskontoret vid en presentation av förstudien om yttre portar på Älvrummet under tisdagen.

Vall och pumpstation
Ulf Moback har i sin förstudie identifierat två lämpliga platser för placering av storskaliga portar med pumpstation och vall. Dels vid Älvsborgsbron i inloppet till Göteborg, dels vid Nordre älv i Kungälv.

Frågetecknen är emellertid fortfarande många. Natur-, miljö- och sjöfartsintressen kommer alla att vilja ha synpunkter på en lösning med storskaliga portar i älven. Dessutom är det fortfarande oklart vem som ska betala notan som beräknas hamna kring 10 miljarder kronor.