Det bakteriedödande ämnet triclosan finns numera i deodoranter av dyrare sort. Däremot verkar tandkräm med triclosan vara på väg bort från butikshyllorna. Det visar en undersökning som miljöförvaltningen gjort inom projektet Giftfritt Göteborg.

Undersökningen har gjorts i samarbete med Konsument Göteborg. Totalt har 21 butiker som säljer sportkläder, skor, hygienprodukter, tandkräm och deodoranter fått besök för en genomgång av sortimentet.

”En överraskning”

– Det mest positiva är att branschen frivilligt tycks ha fasat ut användningen av triclosan i tandkräm, konstaterar projektledare Victoria Lind Magnusson på miljöförvaltningen.

– Men att triclosan i så stor utsträckning finns i herrdeodoranter av dyrare sort var en överraskning.

Samtidigt har nya ämnen, till exempel silver i jonform, börjat användas som antibakteriell tillsats.

Undersökningen visade att silver finns i till exempel sockar, linnen, underställ, jackor och sandaler. Här finns ännu inte krav på att detta ska framgå av innehållsförteckningen, som det gör för kosmetiska och hygieniska produkter.

”Inte konsumenternas ansvar att minska användningen”

I samband med besöken i butikerna eller i telefonintervjuer efteråt ställdes frågor till personalen. Syftet var att få en bild av kunskap och medvetenhet bland inköpare och butikspersonal. Svaren visade att man på den centrala inköpsnivån i större butikskedjor oftast har kunskap men att kunskapen många gånger stannar där.

– Det blir allt mer tydligt att tillverkare, leverantörer och försäljare måste skaffa sig kunskap om kemikalier i varor för att kunna styra och påverka innehållet i dessa och välja bort de farligaste ämnena. Det är inte konsumentens ansvar att minska användningen av farliga ämnen i varor, säger Victoria Lind Magnusson.

Tydlig konsumentinformation det minsta kravet

– Trenden med antibakteriella varor håller i sig, nya varor kommer fram hela tiden. Om triclosan och silver kommer att tillåtas i framtiden borde minsta kravet vara att det finns en tydlig och enhetlig konsumentinformation på varan om innehåll och riskerna med användningen.

Undersökningen visar också att kunderna sällan frågar personalen om innehållet i produkterna. Rapporten utmynnar bland annat i ett par råd till medvetna konsumenter:

— Var kritisk till varor som marknadsförs med egenskaper som ”antiodör, tar bort dålig lukt, luktätare, antibakteriell” och så vidare.

— Ställ frågor till butikspersonalen om varornas innehåll.