Arbetar också förebyggande. Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad har det senaste året gjort ungefär 1500 trängselkontroller på restauranger, krogar och caféer. "Vi tycker generellt att man som krögare i den här staden har en mycket god vilja att göra rätt för sig. Men vi ser ett fortsatt behov av att göra kontroller och jobba med förebyggande arbete, för problematiken är inte löst", säger Angelica Winter, avdelningschef för livsmedelskontroll.

Den 18 april 2020 började miljöförvaltningen med en massiv informationsinsats för att nå ut med de nya trängselreglerna till så många krögare som möjligt. Två veckor senare, under valborg, gjordes de första kontrollerna på uteställen. Efter samråd med Smittskydd Västra Götaland stängdes några verksamheter under våren och sommaren på grund av allvarliga brister. Den första juli kom Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som gav kommunerna befogenhet att fatta beslut.

– Utöver möjligheten att stänga verksamheter kunde kommunen nu också fatta beslut och beslut med viten. Ett beslut med vite är ett bättre påtryckningsmedel än att stänga en verksamhet. Stänger man en verksamhet så åtgärdas bristen och sedan öppnar verksamheten igen, men problemet kan lätt återkomma.

Fått första beslutet

Miljöförvaltningen har lämnat in ett tiotal ansökningar om utdömande av vite till Förvaltningsrätten. Angelica Winter konstaterar att det tar lång tid att få beslut och att det gör att förvaltningens vitesbeslut inte får full effekt.

-Vi har just fått vårt första beslut från Förvaltningsrätten. Det känns bra, inte för att vi vill sätta dit företagen, utan för att det vägleder oss i vårt fortsatta sätt att skriva våra beslut.

Det finns en trängselgrupp på förvaltningen som jobbar vardagar och en större grupp som jobbar på helger med kontroller. Den största markanta förändringen märktes när alkoholförbudet infördes, först klockan 22, därefter 20.00 och nu är det 20.30.

– Innan alkoholförbudet hade krögarna svårt att kontrollera trängseln framför allt från midnatt och framåt.

Arbetar förebyggande

Alkoholförbudet har gjort det möjligt för miljöförvaltningen att lägga mer tid på förebyggande arbete eftersom personalen inte behöver vara ute sent på nätterna längre för kontroller.

– Vi ser att vi nått en ganska stor framgång i att ha en tidig dialog med företagarna. Se till att de har fungerande arbetssätt och rutiner och komplettera i det fall det behövs. Det är bättre att göra det innan skadan är skedd än att det upptäcks vid kontroll.

Angelica Winter tycker generellt att krögarna i staden hela tiden visat en vilja att ta till sig riktlinjerna, att de vill göra rätt för sig och att kunskapen satt sig ordentligt efter nästan ett år. Miljöförvaltningen har sedan efter sommaren en regelbunden dialog med representanter från näringslivet och deras branschorganisation Visita.

– Restaurangbranschen är hårt pressad. Vi försöker göra våra insatser så att vi stör så lite som möjligt i deras verksamhet. Vi vill ha en fortsatt god kommunikation och relation till företagen, men vi behöver ändå göra vårt jobb. Genom att ha dialogmöten med branschen ser jag att vi kommer att kunna nå en fortsatt framgång i det fortsatta arbetet.

Hur jobbar ni framöver?

– Vi har planer på att göra kontroller varje helg, vi fortsätter att jobba förebyggande i lite större utsträckning och vi ska också sprida oss ytterligare geografiskt över staden. Det är fortfarande i de centrala delarna som det är mycket folk, men folk samlas också i andra delar av staden.

Miljöförvaltningen arbetar också med att reda ut vad som är en handelsplats. Sedan första mars får det bara sitta en person per bord i serveringar som inte har egen ingång.

– Den senaste veckan har vi fått massor av frågor kring det. Vi har haft kontakt med Malmö och Stockholm och resonerat kring vad en handelsplats är. Vissa verksamheter är ju givna, som köpcentrum. Men små stationer i mindre orter och förbutiker? Vad är definitionen? Vi har fått ett förtydligande från Folkhälsomyndigheten och fortsätter att ha en dialog med länsstyrelsen som hjälper oss att samordna kring den här frågan.