”Gå inte ut på isen”. I helgen väntas soligt och fint väder men isarna på både Stora och Lilla Delsjön är fortsatt osäkra. Det beror på att vattennivån varierar eftersom Göteborgs Stad tar vatten för dricksvattenproduktion från Delsjöarna.

– Vi uppmanar allmänheten att inte gå ut på isen, säger Josefin Lundberg Abrahamsson, chef för dricksvattenproduktionen på Kretslopp och vatten.

Delsjöarna är Göteborgs råvattenmagasin och hit pumpas vatten från Göta älv. Om vattnet i älven inte håller bra kvalitet, till exempel på grund av höga salthalter, så används istället vattnet i Delsjöarna. Det gör att vattennivån kan variera.