Den 7 oktober nyinvigdes Ekocentrum på ny plats i Gamlestadens fabriker. Utställningen riktar sig till skolklasser och andra som vill lära sig om hur vi kan minska vår klimatpåverkan. Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad deltar med en kommande virtuell rundtur av den fossilfria förskolan Hoppet.

Ekocentrum drivs av en stiftelse med samma namn och erbjuder miljö- och hållbarhetsutbildningar till skolklasser, kommuner, organisationer och företag. Den permanenta utställningen flyttade under pandemin från centrala Göteborg till Gamlestadens fabriker, och passade då på att uppdatera innehållet.

Lokalförvaltningen representeras med flera inslag på Ekocentrum om sitt arbete med att hitta mer klimatneutrala byggmaterial, och planera för hur material kan återbrukas redan när man planerar för nya förskolor och skolor.

Många besökare på nyinvigningen

På nyinvigningen av utställningen, där intresset var så stort att två tillfällen fick erbjudas besökarna, talade återbruksexperten Angélica Karlsson om lokalförvaltningens innovationsprogram Hoppet.

– För att nå målet om en fossilfri och klimatneutral byggbransch till 2030 och i förlängningen och det större perspektivet, att vi som människor ska kunna leva och verka som en positiv del av ekosystemet på naturens villkor, är det viktigt att väcka nyfikenhet och kunskap hos såväl elever i skolan och personal i kommuner och på privata företag om ekologi och klimat, motiverar hon förvaltningens medverkan på Ekocentrum.

Den kommande VR-turen sammanställer nyckelscener ur bild- och filmdokumentationen av byggprocessen och låter besökaren titta runt i förskolan och klicka sig fram till information om byggmaterialen.

Under bygget av förskolan Hoppet har trycket varit hårt från byggbransch och leverantörer att besöka byggarbetsplatsen. Det har varit både glädjande och krävt mycket planering för platschefen och bygg- och anläggningsarbetarna.

– När förskolebarnen och pedagoger flyttat in på Backa kyrkogata vårterminen 2022, så finns inte möjligheten att titta på grund, stomme och material – men vi har istället VR-turen att erbjuda, berättar innovationsledare Elsa Fahlén.

– Nu jobbar vi för fullt med att skala upp lösningar med låg klimatpåverkan i våra övriga byggprojekt och fortsätter samtidigt att testa och utvärdera nya lösningar med ännu större klimatbesparingspotential, fortsätter hon.

Virtuell tur med klickbara bilder

VR-turen kommer att bestå av 360-gradersfotograferade bilder med klickbar information. Den finns också att se i Ekocentrums utställning och på förskolan Hoppets hemsida. Den görs först engelskspråkig för att Naturvårdsverket vill använda den i internationella sammanhang med Smart city Sweden, och kommer att uppdateras till svenska med nya bilder i vår.