HVO-bränsle ersatte diesel. 10 000 ton. Med så mycket har koldioxidutsläppen från Renovas sopbilar minskat sedan man för drygt ett år sedan gick över till helt fossilfritt bränsle.

De allra flesta av de 220 fordonen i sopbilsflottan går i dag på så kallad HVO-bränsle, som är en ersättare för diesel. HVO-bränslet tillverkas av slaktavfall, vilket innebär en mycket lägre klimatpåverkan än fossilt diesel. Några av fordonen går på biogas, som också det är mer miljövänligt än konventionellt bränsle.

– HVO är förnybart och effektivt. Bränslet har ungefär samma tekniska egenskaper som vanlig diesel, vilket innebär att det kan användas i våra befintliga dieselfordon och förbrännas med hög verkningsgrad, säger Hans Zackrisson, strategisk utvecklingschef på Renova.

I och med detta har koldioxidutsläppen minskat med 700 ton per månad vilket hittills ger en total minskning på 10 000 ton. Det motsvarar de årliga utsläppen från 6 450 nya personbilar som kör 1220 mil vardera.

Renova har i uppdrag från ägarkommunerna, bland andra Göteborgs Stad, att driva på utvecklingen på miljöområdet. Det görs bland annat genom tester av olika drivsystem, bränslen och batterier i samarbete med fordonstillverkare.