Ökade regnmängder i fokus. Hur Göteborg ska bli världens bästa stad när det regnar var frågan för dagen när fotografen och miljövännen Mattias Klum besökte Göteborg på sin vattenresa genom landet. På en båttur längs Göta älv mötte han representanter från Göteborgs Stad, näringsliv och forskning för att ge inspiration och input.

Klimatförändringar med skyfall och ökade regnmängder är en stor utmaning för Göteborg framöver. Det är också bakgrunden till målet att göra Göteborg till ”världens bästa stad när det regnar”. Ett arbete som är i full gång och som bland annat handlar om att anpassa staden för att kunna ta hand om och leda bort regnvattnet på bästa sätt.

5F7E.jpg– När vi så fick tillgång till Mattias Klum passade vi på att samla en stor bredd av aktörer för att få input och utbyta erfarenheter om det fortsatta arbetet. Hur vi ska ta hand om vårt regnvatten är något vi måste samverka om, säger Henrik Kant, direktör på kretslopp och vatten.

En förutsättning för liv
På båtturen längs Göta älv – stadens råvattentäkt – fanns ett 40-tal representanter från staden, fastighetsägare, politiker och näringsliv. Mattias Klum bidrog bland annat med att internationellt perspektiv på frågan om vatten och tillgång till det.

– Genom alla mina resor, från öknar till regnskogar, har vattnet funnits med som en naturlig del. Vatten är en förutsättning för allt liv och jag vill öka medvetenheten om vattnets värde. Här i Sverige är vi så vana att ha rent dricksvatten att vi behandlar det lite styvmoderligt. Men om vi ska ha rent vatten framöver måste vi värna vattnet och samarbeta för att hitta hållbara framtidslösningar, säger Mattias Klum.

Beredskap för översvämning
Från stadens sida berättade man om hur man nu tittar på sådana hållbara framtidslösningar i stadsplaneringen, för att klara av skyfall och översvämningar. Ett exempel är att skapa grönytor och parkområden som kan fungera både som vattenreservoarer och för avrinning vid skyfall.

– Det kan handla om ett par gånger per år som ytorna översvämmas, men det är bättre att de gör det än bostadshus, vägar och andra samhällsnyttiga byggnader, säger Henrik Kant.

Med på båtfärden var också Jens Thoms Ivarsson. Han är creative director på kretslopp och vatten och ansvarig för stadens ambition att bli världens bästa stad när det regnar. Jens är i full färd med att konkretisera de gemensamma idéer som finns i staden. Och idéer finns det gott om, stora som små. Allt från torra stråk och platser som skyddar mot regn, till att använda regn och skyfall till positiva och spektakulära upplevelser.

– Det är fullt möjligt för Göteborg att bli väldens bästa stad när det regnar, men det kräver att vi kan samverka mellan många olika parter, säger Jens Thoms Ivarsson.

Mattias Klum upplever att det finns stor medvetenhet och stort engagemang för vattenfrågan i Göteborg.

– Det finns idéer och ett djävlar anamma som jag hoppas att andra städer tar efter.