Energianvändningen ska ner med 30 procent. Senast år 2030 ska Göteborgs allmännyttiga bostadsbolag göra av med 30 procent mindre energi och vara fossilfria. Det är målen i Allmännyttans klimatinitiativ – ett upprop från branschorganisationen Sabo för att minska utsläppen av växthusgaser.

– Jag tror att sommaren som gick blev en ögonöppnare och en påminnelse för många om hur det skulle kunna bli i framtiden om vi inte tar tag i klimatfrågan. När Sabo kom med detta initiativ konstaterade vi att det ligger helt i linje med vårt uppdrag – att jobba med en hållbar, jämlik och trygg stad, säger Ulf Östermark.

Han är forsknings- och utvecklingschef i Framtidenkoncernen, där Göteborgs Stads allmännyttiga bostadsbolag Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon ingår.

Att sänka energiförbrukningen med nästan en tredjedel på drygt tio år kan låta som ett djärvt åtagande, men Ulf Östermark menar att det är fullt möjligt. Även om Framtidens dotterbolag redan har kommit långt på energibesparingsområdet finns det fler åtgärder kvar att göra.

Mycket jobb redan gjort
– Våra bolag har jobbat framgångsrikt sedan 1900-talet med att minska energiförbrukningen, så för oss är utmaningen tuffare än för många i och med att vi redan plockat många av de lågt och halvlågt hängande frukterna. Men vi har gjort uppskattningar som visar att det borde vara möjligt, säger han.

Hur ska det då gå till? Mycket energi går till värme. Därför går det att spara mycket genom att exempelvis förbättra isolering i fasader och fönster i samband med renovering, och införa individuell debitering för varmvatten i fler bostadsområden vilket har visat sig leda till att hyresgästerna använder upp till 20 procent mindre varmvatten.

Stor satsning på solenergi
Framtiden kommer också att satsa på solenergi – under fem år ska solceller för 140 miljoner sättas upp – och dessutom beräknas den genomsnittliga energiförbrukningen i fastighetsbeståndet sjunka genom att nya och mer energieffektiva hus byggs.

Koncernen kommer dock inte kunna nå målen om fossilfrihet på egen hand. I och med att en så stor del av energin går till uppvärmning måste också fjärrvärmen bli fossilfri. Och fjärrvärmen kommer från Göteborg Energi.

99 procent av utsläpp från fjärrvärme
– Vi är i hög grad beroende av hur det går för dem att producera fossilfri fjärrvärme. 99 procent av ”våra” koldioxidutsläpp kommer nämligen från fjärrvärmen. Av den procent som återstår kommer ungefär hälften från transporter, som vi så klart ska fortsätta jobba med. Men i dagsläget det är värme nästan alltihopa, säger Ulf Östermark.

I Allmännyttans klimatinitativ ingår, förutom de övergripande målen, tre ”valfria” fokusområden, som bolagen själva får avgöra hur mycket de vill jobba med. Dessa mål handlar om att få hyresgästerna att bidra till minskad energiförbrukning, att ställa krav på leverantörer vid byggnation och att minska energiförbrukningen vid de tillfällen då den är som störst. Framtiden ska arbeta vidare också med dessa mål.