1 500 specialdesignade papperskorgar ska placeras ut i Göteborg före årets slut. Nu har de första kommit på plats.

Ett 30-tal av de nya papperskorgarna är redan på plats runt omkring Operan. Varje vecka kommer ytterligare drygt 25 stycken att placeras ut. Först i de centrala delarna av staden, sedan i ytterområdena.

− Alla stadsdelar kommer att få fler papperskorgar än tidigare, men vi börjar längs med evenemangsstråken i centrum, säger Andreas Mossberg, planeringsledare på trafikkontoret.

Göteborgsmodellen ny för i år
Satsningen på att minska skräpet på gator och torg genom att sätta upp nya papperskorgar har pågått sedan 2008. Nytt för i år är att Göteborgs Stad har tagit fram en egen ny modell.

− Tidigare har vi köpt olika befintliga modeller, men nu har vi tagit fram en basmodell, en Göteborgsmodell, som staden äger, säger Andreas Mossberg.

Synlig, tålig och rymlig
Två studenter från Chalmers fick i uppdrag att ta fram en prototyp, som sedan vidareutvecklades av en teknisk konsultbyrå. I arbetet med prototypen gjorde studenterna noggranna fältstudier och tittade bland annat på hur människor beter sig vid papperskorgar.

− De kom fram till att en papperskorg ska vara tilltalande, synlig, inte ha lock, vara tålig och gärna rätt rejäl storlek, så att den inte står full mellan tömningarna, säger Andreas Mossberg.

Bättre system för tomburkar
För att lösa problemet med skräp i form av fimpar, har den nya modellen inbyggd möjlighet att ha en askkopp på toppen. Dessutom får flera av papperskorgarna ett burkrör på ena sidan.

− Vi har ett samarbete med Returpack och ska få 150 burkrör som man kan stoppa ner petflaskor och burkar i. Då kan vem som helst som samlar burkar plocka dem från röret i stället för att behöva rota bland soporna, säger Andreas Mossberg.

Billigare med egen modell
Den nya modellen är även betydligt billigare än de papperskorgar som finns på marknaden.

− Den största fördelen med att ha en egen modell har vi märkt på prissättningen. Förr kostade varje korg ungefär 9.000 kronor, nu ligger de på nästan halva priset, säger Andreas Mossberg.