Lärjeåns trädgårdar, den biodynamiska handelsträdgården i Angered, håller på söndag den 30 september sin årliga skördefest. Då bjuds det äpplen, tomater och gurkor, musik och ponnyridning för barnen. Och en diskussion om trädgårdens framtid.

Den stiftelse som drivit Lärjeåns Trädgårdar i sex år råkade i ekonomisk kris mot slutet av förra året.

Stadsdelsnämnderna i Gunnared och Lärjedalen gick då in och stöttade med pengar tills vidare, i väntan på en utredning om alternativa driftformer och utvecklingsområden.

Verksamheten ska breddas

– Inget är bestämt ännu, men på söndag kommer det att finnas en mindre utställning som visar vilka vägval det finns, säger Camilla Näslund, arkitekt och tillfälligt anställd i Gunnared för att hålla i utredningen.

– I stort handlar det om att söka nya samarbetspartners och bredda verksamheten så att den kan bära sig själv.

Förutom en fortsatt trädgårdsodling finns flera möjligheter till utveckling. Ett område kan vara pedagogik både för barn och vuxna, att använda trädgården och närheten till Lärjeåns dalgång för att lära ut ekologi och kretsloppstänkande. Eller att söka samarbete med sjukvården och låta trädgårdsarbete fungera som rehabilitering för långtidssjukskrivna.

En tredje möjlighet kan vara att skapa en kulturscen i samarbete med Blå Stället i Angered.

Utredning redovisas i november

– Det finns ett ”smörgåsbord av möjligheter” och det vore roligt att få en dialog med alla som är intresserade av verksamheten, säger Camilla Näslund.

Hennes uppdrag kommer från fyra kommunala nämnder: Stadsdelsnämnderna i Gunnared och Lärjedalen, kretsloppsnämnden samt park- och naturnämnden.

I slutet av november ska utredningen redovisas för presidierna i de fyra nämnderna. Sedan följer fortsatt diskussion, bearbetning och så småningom politiska beslut.

Men innan dess går det alltså bra att njuta av frukterna från den gångna odlingssäsongen. Skördefesten på söndag är öppen mellan klockan 12 och 17, med ekologiskt kafé, hantverksmarknad och massor av biodynamiskt odlade grönsaker.

– Vi bjuder på musik också, med grupperna Low Water och Tu Man Hand, säger Pia Bäck och Hanna Hertzberg som ansvarar för skördefesten.

680E.jpg

7788.jpg

Bilder från skördefesten för två år sedan. Foto: Mehdi Azizollahi