Samarbete för hållbar utveckling. Framtidsveckan vill lyfta positiva, lokala satsningar mot ett mer hållbart Göteborg. Nu växer initiativet med tre nya arrangörer och det är bara början. ”Vi hoppas på att bli många fler”, säger Mattias Jägerskog, projektledare för GreenhackGBG som är en av de nya aktörerna.

Det var vid ett rundabordssamtal vid förra årets Framtidsvecka som idén kläcktes att låta arrangemanget, som startades av Studiefrämjandet 2014, växa.

– Det är dags att ta hållbarhetsarbetet vidare. Och vi som satt vid det där bordet var överens – vi måste gör det ihop, säger Mattias Jägerskog.

Så blev det. GreenhackGBG, Svenska Mässan och WIN WIN Gothenburg Sustainability Award stöttar nu Studiefrämjandet i arbetet att utveckla Framtidsveckan till att bli ett större återkommande hållbarhetsarrangemang.

Framtidsveckans fokus kommer att vara hållbar mat, något som även magasinet Camino hakat på och anordnar ett heldagsprogram på GöteborgsOperan den 30 oktober. ACT! Sustainable som är Göteborgs studenters hållbarhetsvecka går av stapeln mitt under Framtidsveckan och blir en naturlig del av detta större evenemang.

GreenhackGBG är Göteborgs Stads kanal för hållbara livsstilar. Två av deras ledord samarbete och medskapande.

Medskapande är vägen fram
– Det händer grejer när vi gör, aktivt deltar och medskapar tillsammans. Just nu bubblar det runt om i hela Göteborg av saker vi kan göra tillsammans; allt från att springa och plocka skräp ihop till att lära varandra laga elektronik och skapa gemensamhetslokaler i våra kvarter, säger Mattias Jägerskog.

Engagemanget och initiativen växer tillsammans med andra och han nämner Facebookgruppen “Hållbart Göteborg” som ett bra exempel på det.

Med Framtidsveckan vill arrangörerna visa att medskapande även är viktigt på organisationsnivå.

Arrangemanget inleds den 31 oktober på GöteborgsOperan i samband med prisceremonin för WIN WIN Gothenburg Sustainability Award, ett av världens största hållbarhetspriser som fyller 20 år i år.

– Istället för att göra saker var för sig, väljer vi aktivt varandra. Med Framtidsveckan som utgångspunkt kommer vi tillsammans göra ett större hållbarhetsarrangemang, säger Nathalie Bödtker-Lund, verksamhetsledare för WIN WIN Gothenburg Sustainability Award.

Bjuder in nya deltagare
Förhoppningen är att skapa en arena där olika aktörer i regionen ska kunna mötas, från civilsamhället till privat- och offentlig sektor.

Mattias Jägerskog berättar att de första programpunkterna är klara inför årets Framtidsvecka och han bjuder nya parter att medskapa, komma med idéer och delta.

– På GreenhackGBG sitter vi hela dagarna med rapporter om de utmaningar vi står inför gällande klimat och miljö. Det är mycket som ska göras och det står bortom allt tvivel att enda sättet att lyckas är att göra saker tillsammans, säger han.