Projektet Göteborg 2050 går mot sitt slut. Men tankarna och idéerna om ett framtida hållbart samhälle kommer att leva vidare. Bland annat i en tidskapsel som ska öppnas om 45 år. Idén är ett samarbete mellan projektet Göteborg 2050 och miljöförvaltningen.

Vid årsskiftet tar projektet Göteborg 2050 slut och övergår i andra former.

I fyra år har projektledare och alla andra inblandade funderat på och fantiserat om hur Göteborg skulle kunna se ut och fungera om sådär 50 år.

Resultat samlas i koffert

Målet har varit att skapa visioner om ett hållbart samhälle vad gäller transporter, byggande, boende, energi, stadsplanering, mat med mera.

I samband med projektets slutseminarium på Elyseum 14 oktober kommer Tidskapseln att presenteras.

Kapseln är en koffert där resultat och visioner från så många aktörer som möjligt ska samlas.

Linder vaktar nyckeln

Enligt en av projektledarna, arkitekten Hans Eek, är kapseln ett lättsamt sätt att skapa uppmärksamhet kring vad projektet kommit fram till.

Resultaten ska i någon form bokstavligen låsas in och förvaras i en glasmonter på miljöförvaltningen.

Nyckeln kommer därefter att finnas i säkert förvar hos kommunfullmäktiges ordförande Jörgen Linder.

Göteborgarna får också tycka till

Men innan han vrider om nyckeln till låset ska materialet kompletteras med synpunkter från allmänheten.

I början av december kommer Göteborg 2050 att arrangera en utställning på stadsbiblioteket.

– Där hoppas vi att så många som möjligt ska ta chansen att tycka till om framtidens Göteborg, säger Hans Eek.

Om drygt 45 år är det dags för någon av borgmästare Jörgen Linders efterträdare att öppna kapseln. Då kan göteborgarna jämföra dokumenten med den verklighet de lever i. År 2050.

goteborg_2050,folj_med_pa_en_resa_till_goteborg_ar_2050

Läs mer om Göteborg 2050 på Vårt Göteborg