Nästa år tar kommunerna över ansvaret för att samla in förpackningar från hushållen. Från 2027 ska alla också kunna lämna sina förpackningar där man bor. ”Att kunna lämna sina förpackningar på samma sätt som man idag hanterar sin soppåse kommer nog många att uppskatta”, säger Emma Hilmersson på kretslopp och vatten.

Den så kallade fastighetsnära insamlingen ska vara genomförd senast 2027 och igår fattade nämnden för Kretslopp och vatten beslut om hur insamlingen ska se ut för villaägare i Göteborg.

Alla som bor i villa kommer att få tre sopkärl för att lägga hushållets avfall i. Sopkärlen kommer ha olika fack där man lägger sitt sorterade avfall. Liksom tidigare lägger man matavfall och restavfall var för sig och nu kommer man också kunna lägga sina sorterade förpackningar i sopkärlet och få det tömt vid sin bostad.

Tre kärl för avfall och återvinning

Mat- och restavfall samlas in i ett kärl, plast- och pappersförpackningar i det andra och förpackningar av färgat och ofärgat glas i ett tredje som också har en insats för metallförpackningar.

– Vi tror och hoppas att göteborgarna ska tycka att det här är en bra lösning. Att kunna lämna sina förpackningar på samma sätt som man idag hanterar sin soppåse kommer nog många att uppskatta, säger Emma Hilmersson, projektledare på kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

– I flera andra kommuner har man valt två större kärl med fyra fack. I Göteborg har vi landat i tre mindre kärl med färre fack som vi tror är det bästa utifrån de förutsättningar vi har i Göteborg. Staden är byggd som en blandstad och när vi bygger nya bostäder strävar staden efter att blanda villor och flerbostadshus. Fordonen som används för att tömma kärlen kan användas att hämta förpackningar från både villor och flerbostadshus vilket gör transporterna mer effektiva, säger Emma Hilmersson.

Införs stegvis med start 2025

När det gäller de som bor i lägenhet har många redan förpackningsinsamling i soprummet, men i de flerbostadshus som saknar detta kan det bli olika lösningar beroende på utrymme i soprummen. Återvinningsstationerna kommer att finns kvar för stora och skrymmande ”sällanförpackningar” som inte ryms i kärl.

Fastighetsnära insamling för villor planeras ske stegvis för villahushållen där Nordost är först ut 2025, därefter Centrum och Hisingen 2026 och sist ut är Sydväst 2027. Förpackningsinsamling i de fåtal flerbostäder som inte redan har detta behöver införa detta senast i december 2026.

De nya tvådelade kärlen. Foto: Göteborgs Stad