Ny mötesplats för framtidens mat. En marin kolonilott med havsodling av alger och musslor ska byggas i Frihamnen. Den blir en del av ett omställningshotell som ska fungera som en kreativ mötesplats för framtidens mat. Allt ska vara klart att visas upp under Prototyp Göteborg som är en del av Göteborgs Jubileumsfirande sommaren 2023.

Göteborgs universitet har tidigare genomfört ett pilotförsök med en marin kolonilott på Tjärnö utanför Strömstad med positiva resultat.

– En marin kolonilott är en plats för småskalig odling och förvaring av mat i havet. Den kan jämföras med en kolonilott på land, men i stället för morötter och potatis är det musslor och alger som odlas, säger Maria Bodin, projektledare på Göteborgs universitet.

Nu ska konceptet testas i stadsmiljö. Med en marin kolonilott i Frihamnen hoppas man att bidra till en diskussion och ökad kunskap om hållbar odling i havet.

Den marina kolonilotten kommer att bli en del av ett omställningshotell i Frihamnen. Hotellet blir en fysisk plats där medborgare kan bjudas in och tillsammans undersöka och formulera framtidens lösningar.

Viktig samhällsfråga

– Omställningshotellet ska bli en kreativ mötesplats där olika aktörer kan checka in för att vara med och undersöka och bygga prototyper för omställning, säger Kristoffer Nilsson, projektledare på stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad, som tillsammans med Göteborgs universitet Centrum för hav och samhälle och Urban Futures tagit fram förslaget.

Det var Vinnova som i början av året öppnade en utlysning för framtidsprototyper – kreativa förslag för att ta itu med samhällsfrågor. En av de elva förslagen som nu valts ut är ”Omställningshotellets marina kolonilott”.

Vinnova-projektet pågår till och med november, men tanken är att arbetet med att utveckla prototypen fram till sommaren 2023. Ett första publikt genomförande kommer att ske under Frihamnsdagarna i augusti.