Hämta gratis på Återbruket! Att lämna in trädgårdens fallfrukt för återvinning till biogas har göteborgarna kunnat göra sedan några år tillbaka, men nu tar Kretsloppsparken återvinningstanken ett steg längre. Eftersom så mycket inlämnad frukt är fullt frisk och fräsch så är ju det allra bästa om den äts upp, så nu är det fritt fram för besökare att ta den fina frukten med sig hem.

– Även om det är bra att göra biogas av rutten frukt så är det ju ett väldigt slöseri att göra det av frukt som är frisk, resonerar Pål Mårtensson på Kretsloppsparken i Alelyckan, som nu alltså inför vad man skulle kunna kalla för fruktägarbyte.

– Förra året började vi med att separera frukten från det övriga trädgårdsavfallet för att få renare fraktioner som är mer effektiva att återvinna, men det har visat sig att väldigt mycket frukt är fullt frisk. Och eftersom vårt uppdrag är att gå i bräschen och påverka folks beteende att återvinna mer så är det ju perfekt att kunna bjuda besökarna på fin, återvunnen frukt, säger Pål Mårtensson, som ber besökare som vill lämna in frukt att så gott det går dela upp den i två lådor, en för fin och en för rutten frukt, då personalen på återvinningscentralen inte har möjlighet att sortera.

Rutten frukt blir biogas
Erbjudandet att få ta med sig gratis frukt hem gäller bara på Återbruket, alltså Kretsloppsparken i Alelyckan, men möjligheten att lämna in frukt (utan att den sorteras) finns på även på stadens övriga återvinningscentraler i Sävenäs, Högsbo, Tagene och Bulycke.

– Det kommer in mycket frukt, på varje återvinningscentral har vi tio stycken 140-literskärl som vi i regel tömmer två gånger i veckan från slutet av augusti till början av november. Nu har vi ju haft en lång varm sensommar så säsongen kanske blir ännu längre i år, säger Pål Mårtensson.

Av den inlämnade ruttna frukten tillverkas biogas, som ersätter bensin och diesel i både personbilar och i kollektivtrafiken. På så sätt minskar utsläppen av bland annat koldioxid, kolväten och svavel, samtidigt som restprodukterna blir till näringsrik jord.