Frölunda var första stadsdel i Göteborg att införa totalt rökförbud för sina anställda under arbetstid och inte Backa som Vårt Göteborg skrev i tisdags. I Frölunda har förbudet gällt sedan 1 juni.

– Det har gått över förväntan bra. Vi har fått få om ens några klagomål på förbudet, säger Dan Eriksen, tillförordnad personalchef i Frölunda.

Äldreomsorgen började

Allt startade med att äldreomsorgen i Frölunda införde ett eget rökförbud i början av året.

– Jag visste inte ens om det då, men när facket tyckte att det var konstigt att det bara skulle vara viss personal som inte fick röka på arbetstid, så beslöt jag att gå vidare med frågan för att se om den kunde gälla hela stadsdelen, säger han.

Aktivt friskvårdsarbete

En av flera anledningar till beslutet om ett rökförbud för de anställda var det rökförbud på krogar som funnits i några år.

– Vi tänkte att om krogarna kan så kan väl vi också. Det är ju så att som arbetsgivare har vi att kämpa för att vår friskvård ska nyttjas och att våra frisktal ska förbättras. Då blir det konstigt om man samtidigt tillåter att personalen röker, säger Dan Eriksen.

Friskvården ger hjälp att sluta

Vill man som anställd få hjälp med att sluta röka så kan han eller hon ta kontakt med sin chef som förfogar över friskvårdspengar.

– Vi tycker det är viktigt att man tar ett eget initiativ, då är chansen större att man har motivation att verkligen sluta, säger han.

Via den friskvård som Frölunda erbjuder kan man bland annat få hjälp med att sluta röka.