Göteborgspriset för hållbar utveckling har kallats "Nobelpriset i miljö". Och på onsdagskvällen var det en Nobelpristagare - Arvid Carlsson – som delade ut 2008 års pris på Storan, tillsammans med gymnasisten Amanda Ahlerup från Globala gymnasiet. Pristagarna var fyra framgångsrika "avgiftare" i kemikaliesamhället.

Den mest kända i kvartetten, EU:s vice ordförande Margot Wallström, vill nu att FN lyfter upp kemikaliefrågan på samma sätt som med klimathotet. Hon efterlyser en tvärvetenskaplig kemikaliepanel i FN enligt samma modell som FN:s klimatpanel IPCC.

Lagförslag som mötte hårt motstånd

– Låt världens bästa vetenskapsmän och experter samarbeta för att titta på både möjligheterna och riskerna med den ökande användningen av kemikalier, som vi idag vet alltför lite om, sa Margot Wallström vid sitt Göteborgsbesök.

Hon fick priset för att hon som EU:s miljökommissionär sjösatt REACH, EU:s lagstiftning om kemikalier. Ett lagförslag som mötte hårt motstånd från mäktiga kemiindustrin och dess lobbyister.

– Till och med så hårt att den amerikanske utrikesministern instruerade alla USA:s ambassader i Europa att argumentera mot REACH. Kemikalieindustrin lobbade hårt och i en studie de beställt hävdades att Tyskland skulle förlora 2,3 miljoner jobb, sa Margit Wallström.

”God miljö det gör mig glad”

Hon har själv varit utdelare av det miljöpris som hon nu tilldelats och vid ceremonin på Storan höll hon ett tacktal på vers som slutade så här:

”God miljö det gör mig glad,
så ock pris i denna stad.
Nej, jag känner ingen sorg:
Al Gore hem i Göteborg.

Framtid, hopp och helhetssyn
får vi här vid Avenyn
Göteborg – ni höjer trycket.
Det behövs, så tack så mycket!”

”Hundratals andra har bidragit med forskning”

Den amerikanska miljöforskaren och debattören Theo Colborn mottog priset för att hon efter flera decenniers forskning, främst runt De stora sjöarna i USA, visat sambanden mellan gifter i naturen och störningar i människors och djurs fortplantning.

Hennes forskning har bland annat avslöjat hur syntetiska miljögifter påverkar människans känsliga hormonsystem, med risk för cancer och minskad fertilitet.

Theo Colborns bok ”Vår stulna framtid” har av USA:s förre vicepresident Al Gore – förra årets miljöpristagare i Göteborg – betecknats som en efterföljare till Rachel Carsons världsberömda larmklocka ”Tyst vår”.

– Jag är mycket hedrad över priset, men ödmjuk. Hundratals andra har bidragit med forskning på området ända sedan kanadensiska viltforskare slog larm redan på 70-talet, men tystades ner. För mig är det viktigaste att få ut budskapet, att få människor medvetna om detta stora hot mot vår hälsa, sa Theo Colborn.

”Näste president ger hopp om en bättre framtid”

– Och er tajming med priset kunde inte varit bättre. Valet av Barack Obama till USA:s näste president ger hopp om en bättre framtid för världen. Vi älskar den mannen, utbrast en mycket rörd Theo Colborn.

Hon arbetar nu med att lansera ett internetverktyg, där man kan följa hur ett foster i livmodern utvecklas vecka för vecka, dels naturligt och dels vilka kemiska faror det växande fostret utsätts för.

– Allt bygger på laboratorieförsök och sätter ihop tusentals studier till en enda tydlig bild, som blir ganska skrämmande, berättade Theo Colborn.

Hon tror att det största hindret för att minska kemikalieriskerna är att storföretagen lyckas ifrågasätta forskarnas fakta.

– Misskreditering av vetenskapen har varit på gång länge, precis som med klimatförändringarna. Mäktiga intressen står bakom, de sätter in stora pengar för att underminera vår trovärdighet, sa Theo Colborn.

Jobbar för hårdare miljökrav på rederier

Den sista tredjedelen av prissumman på en miljon kronor delas av två göteborgare: Miljöingenjören Jan Ahlbom och toxikologen Ulf Duus, som i nästan 20 år arbetat ihop i projekt för att minska de negativa effekterna av kemikalier i vardagsmiljön, bland annat smörjmedel, tvåtaktsbränslen samt målarfärger och kemikalier för fartyg.

Deras arbete mot de farliga HA-oljorna i bildäck resulterade i att EU förbjudit de cancerframkallande ämnena från år 2010. Nu arbetar duon med projektet Clean Shipping, som ska locka stora transportköpare att ställa hårda miljökrav på de rederier som fraktar deras produkter.

Ulf Duus tror att Göteborgspriset kommer att göra det jobbet lättare i framtiden.

”Bränslet till sjöss ett slags cancerklassat avfall”

– Priset gör att vi åker upp ett par trappsteg i trovärdighet och det känns väldigt, väldigt skönt.

Han berättade att en stor del av oönskade oljor och kemikalier från land hamnar till sjöss eftersom där fortfarande saknas internationella miljöregler.

– I stora hamnar som Rotterdam kommer kemikalieförsäljare i svarta glasögon och kränger produkter som inte får säljas i land. Till och med bränslet till sjöss är ett slags avfall som är cancerklassat. Det skulle aldrig få användas i land i dag, men det används av 100.000-tals fartyg på våra hav, sa Ulf Duus.

5429