På onsdag börjar park- och naturförvaltningen att ta ner hälften av lindarna i allén på Hökegatan i Olskroken. Träden är för tätt planterade och kan annars inte utvecklas ordentligt.

– Det gjordes två misstag när träden planterades i början av 70-talet. Lindarna sattes för tätt och planteringsbäddarna på sidan med glanslind var för dåliga, säger Johan Blomqvist, parkintendent på park- och naturförvaltningen.

I allén finns glanslind, kungslind och bohuslind. Enligt Johan Blomqvist, har glanslindarna inte tagit sig ordentligt, medan kungslindarna och bohuslindarna inte kunnat utvecklas riktigt eftersom trädkronorna sitter för tätt.

Ska skapa symmetri

– Vi kommer främst att fälla träd på den sidan av allén där lindarna växer för tätt. Men även bland glanslindarna försvinner vissa träd för att skapa symmetri, säger Johan Blomqvist.

Avverkningen av lindarna gör inte bara allén jämnare. När träden blir färre blir också ljusinsläppet från gatubelysningen större.

– Vi vet att de boende på gatan efterfrågat bättre belysning. Så att gatan blir ljusare i och med avverkningen är ju en positiv bieffekt, säger Johan Blomqvist.