Ändrade vattennivåer gör isarna osäkra. Isarna på både Stora och Lilla Delsjön är osäkra. Det beror på att vattennivån kommer att variera den närmaste tiden eftersom Göteborgs Stad tar vatten för dricksvattenproduktion från Delsjöarna.

– Den senaste tiden har råvattenintaget vid Göta älv periodvis varit stängt. När vi nu öppnat intaget igen kommer vattennivån i Delsjöarna att stiga och påverka is-säkerheten den kommande veckan, säger Josefin Lundberg Abrahamsson, chef för dricksvattenproduktion på Kretslopp och vatten.

– Vi uppmanar därför alla att inte gå ut på isen!, fortsätter Josefin Lundberg Abrahamsson.

Delsjöarna är Göteborgs råvattenmagasin. Hit pumpas vattnet från Göta älv. Skulle vattnet i älven inte ha en bra kvalitet – till exempel på grund av höga salthalter – används istället vattnet i Delsjöarna.