Renova återvinner olja ur byggavfall. Kasserad takpapp, eller tjärpapp som det också kallas, har hittills bara slängts eller hamnat på deponi ihop med annat byggavfall. Med en ny metod kan oljeprodukterna i utsorterad takpapp nu återvinnas och bli råvara för asfalttillverkning.

Renova börjar ta emot utsorterad takpapp för återvinning, från både byggföretag och andra i Västsverige. Man kommer också att börja sortera ut papp på sina egna anläggningar ur det blandade byggavfall som kommer in där.

Totalt väntas cirka 5000 ton utsorterad takpapp kunna lämnas till återvinning varje år.