Nu återvinns tusen juleljus. Vad händer med alla juleljusen efter tjugondag knut? Är du en av de duktiga som spar ljusstumparna till nästa år, eller åker de i soporna? I stället för att slänga dem i restavfallet kan du i så fall lämna in dem på Kretsloppsparken Alelyckan, så återvinns de till nya ljus.

– Vi har på prov börjat samla in ljusstumpar och rester av värmeljus på Kretsloppsparken och stadens återvinningscentraler. Stearinet och paraffinet tas sedan om hand av ett företag på Öckerö som gör nya ljus av dem, säger Per Hogedal, enhetschef på Kretsloppsparken.

Satsningen har varit i gång sedan december, och hittills har de fått in en del ljus från allmänheten. Att erbjuda möjligheten att återvinna ljus är ett sätt att göra folk lite mer medvetna om att väldigt mycket av det vi slänger faktiskt går att ta vara på, vilket också är en grundtanke bakom Kretsloppsparken Alelyckan.

– Vår återvinning av ljus lär ju knappast förhindra några klimatförändringar, utan det handlar mer om att få folk att tänka själva. Allt vi slänger är inte bara skräp, utan mycket går att ta vara på. Att smälta och återvinna gamla ljus är ju heller inget nytt, men vanligtvis är det ju någonting som görs i mindre skala, säger Per Hogedal.

Ljusåtervinningen på Kretsloppsparken pågår på försök i ett och ett halvt år och kommer därefter att utvärderas.