Stor satsning på 25 hustak. Gårdstensbostäder ska under de närmaste åren installera solcellspaneler på ytterligare 25 tak i västra och norra Gårdsten. Det innebär mer än en fördubbling av kapaciteten.

Det var i början av juni som Gårdstensbostäders styrelse beslutade om investeringen att bygga solceller på 17 tak i västra Gårdsten och åtta tak i norra Gårdsten.

Den el som ska produceras på de 25 taken motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för 500 tvårumslägenheter. Beräkningen bygger på att en tvåa förbrukar 2 500 kilowattimmar på ett år.

I samarbete med Chalmers och Göteborg Energi

I och med den utvidgade satsningen fördubblas produktionen av el via solcellspaneler i Gårdsten. Liksom tidigare gör Gårdstensbostäder installationen i samarbete med Göteborg Energi och Chalmers. Satsningen är en del av Göteborgs Stads klimatstrategi som också Framtidenkoncernen står bakom.

Samtidigt som solcellerna installeras kommer taken att renoveras.