Som ett av tre svenska exempel ska Gårdstensbostäder få åka till Washington för att visa upp sig. Det handlar om hållbara lösningar och det är Delegationen för hållbara städer som har bjudit in till ett seminarium på svenska ambassaden den 16 november.

Gårdstensbostäder har vid flera tillfällen tidigare fått mycket uppmärksamhet för olika hållbarhetsprojekt. Solhusen, vindkraften och den individuella energimätningen är några av de olika lösningar som har slagit väl ut.

− Nu har vi valts ut som ett av tre svenska exempel. I vårt fall handlar det om att presentera hur man som bostadsbolag kan jobba med hållbara energilösningar, säger Katarina Ahlqvist, vd på Gårdstensbostäder.

Samverkar med hyresgästerna

Seminariet äger rum på ”House of Sweden” i Washington. Katarina Ahlqvist säger att hon kommer att lyfta fram vikten av att jobba med alla tre dimensioner – den sociala, ekonomiska och miljömässiga – för att uppnå verklig hållbarhet.

− Jag kommer också att prata om vikten av att jobba i nära samverkan med hyresgästerna, säger hon.

Utvalda att representera Sverige är dessutom Byggvesta AB från Malmö och Miljö och hälsa från Stockholm Stad.