”Kontrollerna behövs”. När Göteborgs Stad skriver avtal med en entreprenör har miljökraven blivit allt viktigare. Sedan i höstas är det Gatubolaget som miljöbesiktigar entreprenörerna. ”Det råder ingen tvekan om att kontrollerna behövs”, säger Mats Pervik på Gatubolaget.

I Göteborg avlöser de stora byggnadsprojekten varandra. Med Västlänken, Hisingsbron och Marieholmstunneln på planeringsstadiet blir det extra viktigt för staden att försäkra sig om att anlitade entreprenörer verkligen svarar upp mot miljökraven.

I Göteborgs Stads organisation är det trafikkontoret som har det övergripande ansvaret för miljöbesiktningar av upphandlade entreprenörer, men sedan i höstas är det Gatukontoret som utför kontrollerna för trafikkontorets räkning.

Oanmälda kontroller framöver
I första hand är kontrollerna inriktade på entreprenader kring vägbyggen, väghållning och snöröjning. Entreprenörerna måste kunna visa att de bedriver ett kontinuerligt och systematiskt miljöarbete, men kontrollanterna försäkrar sig till exempel också om att arbetsmaskinernas motorer uppfyller kraven och att drivmedlen är miljöklassade. Alla avvikelser rapporteras till trafikkontoret.

– Många kontroller genomförs på trafikkontorets eget initiativ, andra görs för att det kommit in tips eller kanske som en följd av att entreprenören gjort anspråk på den bonus man kan få för att man ligger särskilt långt framme i sitt miljöarbete, säger Mats Pervik som är projektledare på Gatubolaget.

Hittills har kontrollanterna alltid i god tid låtit meddela när man planerar ett kontrollbesök, men Mats Pervik utesluter inte att man framöver kommer att inta en lite tuffare attityd:

”De flesta har ordning på listor och utrustning”
– Tanken är ju att alla ska känna att det kan komma en besiktning när som helst, så att det inte bara blir en läpparnas bekännelse.

I Malmö arbetar man aktivt med vitesförelägganden till slarvande entreprenörer.

– Även trafikkontoret här i Göteborg kan utkräva ett vite om man inte uppfyller miljökraven.

Och det är inte alla entreprenörer som är samarbetsvilliga när våra kontrollanter dyker upp. Men de flesta har i alla ordning på sina listor och sin utrustning, säger Mats Pervik.