Kan bli bränsle och gödsel. I en ny kampanj uppmärksammar Göteborgs Stad värdet av att slänga sitt bananskal i rätt påse. Både miljön och samhällsekonomin vinner på att hushållens matavfall samlas in och blir till biogas och biogödsel.

I dag är det en fjärdedel av allt matavfall som samlas in. Resten hamnar i soppåsen i stället för i matavfallspåsen. Med kampanjen ”Ge hit maten” hoppas Göteborgs Stads förvaltning för kretslopp och vatten att fler ska sortera ut skal och annat så att det blir användbart.

Kampanjen kommer att synas på stadens informationstavlor under vecka 40 och 41.