Miljöförvaltningen tog stickprov. Giftiga ftalater är förbjudna i leksaker. Men de kan finnas i andra vanliga plastprodukter, som små barn kan leka med och tugga på. En analys vid miljöförvaltningen i Göteborg visar gifter i bland annat väskor och armband.

Miljöförvaltningen har i butiker i Nordstan köpt in åtta varor och skickat för kemisk analys. Nu är analyserna klara och tre varor visade sig innehålla höga halter DEHP, ett fortplantningsstörande ämne som tillhör gruppen ftalater.

Ftalater används bland annat som mjukgörare i plast. De varor som miljöförvaltningen valde ut är alla av mjuka plaster – mattor, väskor och armband.

Förbjudet i leksaker
DEHP är förbjudet i leksaker och barnvårdsartiklar, men kan alltså finnas i andra plastprodukter som barn kan leka med på precis samma sätt.

– Vi har kontaktat butikerna och informerat om analysresultaten, säger Karin Kruse på miljöförvaltningen.

De flesta butiker väljer att dra tillbaka varor som innehåller farliga kemikalier, även om det inte rör sig om halter som är förbjudna i de aktuella varorna.

– Jag tror inte att någon butik medvetet vill sälja varor som innehåller sådana ämnen, säger Karin Kruse. Men detaljisterna måste sätta större press på sina leverantörer.

Fråga i butiken!
Som konsument ska man vara frågvis – och butiken ska kunna svara.

Tack vare pengar inom Göteborg Stads miljöprogram har miljöförvaltningen kunnat lägga extra resurser på kemiska analyser.

Pengarna används inom ett projekt som kallas ”Våga fråga – Kunna svara”.

– Vi vill uppmärksamma konsumenter på att sådana här ämnen kan finnas i varor och uppmana alla att vara frågvisa i butiken, eller till och med välja bort plastprodukter om man inte är nöjd med hur butiken svarar, säger Karin Kruse.