”Lärande för en ny värld” heter en alldeles nyutkommen bok som 350 internationella delegater ska ha som diskussionsunderlag under nästa veckas stora hållbarhets- konferens. Göteborgs Stads skolutvecklingsenhet har gett ut boken som ger konkreta exempel på hur skolbarn i Göteborg jobbar i vardagen för en hållbar utveckling. På Brännö tar skolbarnen promenader i alla väder och diskuterar relationer. Konfliktlösning och giraffspråk lär Oskar Fredriksskolans elever att hantera laddade och personangrepp. I Hammarkullen agerar barnen samhällsplanerare och i Backa diskuteras energibesparingar med de lokala företagen. Allt detta och ytterligare exempel från skolor i Göteborgsområdet finns i en ny bok från Skolutvecklingsenheten inom Göteborgs Stad.

Nästa vecka genomförs det internationella rådslaget ”Learning to change our world” i Göteborg med representanter från 70-talet länder. De 350 deltagarna kommer att ha den nya boken, som en av många utgångspunkter i sina diskussioner om utbildning för hållbar utveckling. Boken har titeln ”Lärande för en ny värld” och är översatt till engelska. Men det är framför allt här i våra skolor boken som kommer att användas. Den är rykande aktuell och fångar det senaste inom det vida område som idag ryms inom begreppen Hållbar utveckling och Global rättvisa.Mycket görs i skolornaSamtidigt som utbildningens roll för den globala utvecklingen poängteras får man inte glömma att skolorna dagligen bedriver pedagogiskt arbete som främjar hållbar utveckling. Det rör sig exempelvis om antimobbingarbete och konfliktlösning, om jämställdhetsarbete, elevinflytande, livskunskap, hälsofrämjande insatser, internationellt arbete etcetera. Både läroplaner och skolplanen för Göteborg lyfter fram dessa frågor även om de hittills inte kopplats samman och getts den status som nya nationella och internationella dokument anger.Framtidstro bland barn och ungdomar- Frågorna om hållbar utveckling för människan och naturen är stora och komplexa. Och hoten är många – miljöförstöring, krig, klimatförändringar, fattigdom. Framtiden kan lätt framstå som dyster och svår att påverka, säger Pernilla Lorentzson, som är redaktör och författare till bokens huvudtext.- Därför är det en glädje att få möta levnadsglada och förhoppningsfulla barn och ungdomar och engagerade lärare. Det har varit fantastiskt stimulerande att samarbeta med skolorna kring den här boken, säger Pernilla Lorentzson.Från försurning till helhetstänkandeMånga kopplar begreppet hållbar utveckling till ekologi och miljöfrågor. Men idag har det en betydligt bredare innebörd och inkluderar både sociala, ekonomiska och ekologiska utvecklingsbehov i världen. Jordens befolkning lever under väldigt olika förutsättningar, men påverkas av samma krafter. Människor världen över har behov av välfärd, trygghet, hälsa och en god miljö. Hållbar utveckling kopplas numera ihop med global rättvisa.Utbildning har en viktig rollVid alla FN-konferenser och i alla internationella överenskommelser, har utbildning lyfts fram som ett viktigt redskap för att lösa jordens överlevnadsfrågor. Kunskap, möjligheter till reflexion och inflytande är en av många vägar för att nå hållbar utveckling och global rättvisa. Det nya som man talar om idag är att knyta ihop flera perspektiv och se samband mellan olika social, ekonomisk och miljömässig utveckling.Bodil RehnbergSkolutvecklingsenheten,Göteborgs Stad