Kreativa idéer efterlyses i ny tävling. Vem har bästa idén för hur Götaplatsen kan förvandlas till en grön oas sommaren 2016? Nu går startskottet för park- och naturförvaltningens tävling. Vinnaren utses i slutet av november.

Göteborgs Lustgårdar har på senare år attraherat allt fler park- och trädgårdsintresserade besökare. Under den gemensamma beteckningen Gothenburg Green World 2016 laddar man nu för ännu ett stort steg.

– Det kommer att hända saker under hela året, säger Emma Johansson som till vardags är landskapsarkitekt på park-och naturförvaltningen men också projektledare för det nya konceptets satsningar kring Avenyn och Götaplatsen.

Stråk av miniparker
Som en del av de gröna aktiviteterna i centrum utlyses nu en tävling om vem som har den bästa idéen för hur Götaplatsen kan bli en grön, välkomnande plats under nio veckor, med start 4 juni 2016.

– Utställningen blir som en final på det stråk av miniparker som kommer att pryda Avenyn under samma period, säger Emma Johansson.
Det ställs höga krav på tävlingsdeltagarna som inte bara ska presentera fräscha idéer, och ha kapacitet att kunna genomföra dem – man ska också visa referenser på att man tidigare genomfört liknande projekt.

Hög internationell klass
– Tanken är att Götaplatsen ska bli en grönskande mötesplats av hög internationell klass. Det finns en rad kriterier som vi vill att man ska uppfylla, men det är viktigt att den uppfattas som en välkomnande plats som man gärna vill vara på, säger Emma Johansson.

Nu sprids inbjudan vitt och brett i förhoppning om att locka tävlingsdeltagare även utanför landets gränser.

Tävlingsansökan ska lämnas senast 30 september och i slutet av november kommer segraren att utses.

Förutom äran får det segrande projektet 1,5 miljoner kornor som ska täcka såväl arbetet med idén som genomförandet av projektet.