I samarbete med Rotterdam. Biologisk mångfald står i fokus under årets EU Green Week. Torsdag 1 oktober anordnar Göteborgs Brysselkontor ett webbinarium med talare som svenska EU-parlamentarikern Karin Karlsbro (L) och Göteborgs Stadsträdgårdsmästare Johan Rehngren. ”Intresserade göteborgare är välkomna att anmäla sig”, säger Lina Forsman, handläggare, Göteborgs Stads Brysselkontor.

EU Green Week 19–22 oktober är en temavecka inom miljöområdet. Temat för årets vecka är biologisk mångfald med anledning av EU:s nya strategi för biologisk mångfald som presenterades i maj tidigare i år. Vanligtvis äger den rum på våren, men covid-19 satte stopp – och har gjort att man förlängt perioden för partnerevent till mellan september och oktober.

1 oktober klockan 10–12.30 anordnar Göteborgs Stad, i samarbete med Rotterdam, ett webbinarium som tar avstamp i den europeiska gröna given och strategin för biologisk mångfald till 2030.

– Karin Karlsbro är först ut och kommer att berätta om Europaparlamentets arbete för grönare städer – varför det är viktigt och hur det ser ut i andra länder i Europa. Därefter pratar Anders Wijkman, från den globala tankesmedjan Romklubben, om rapporten de tagit fram om vikten av en systemförändring och att återskapa ekosystem som har förstörts, säger Lina Forsman.

Städer med liknande utmaningar

Biologisk mångfald har hamnat lite i skymundan i debatten till förmån för klimatförändringar, konstaterar Lina Forsman. Syftet med Göteborgs Stads event är att belysa hur dessa hänger ihop och hur städer aktivt arbetar med biologisk mångfald som en klimatanpassningsstrategi.

Del två i webbinariet handlar om praktisk implementering.

– Göteborg och Rotterdam är exempel på två hamnstäder med liknande utmaningar, men olika förutsättningar, som jobbat med biologisk mångfald och gröna strategier på lite olika sätt. Det blir en intressant diskussion mellan Johan Rehngren, vår stadsträdgårdsmästare, Corjan Gebraad, strategisk klimatanpassningsrådgivare i Rotterdam och Mats Bergh, vd på Johanneberg Science Park.

Johan Rehngren berättar om Göteborgs arbete med att skapa ett motståndskraftigt och klimatsäkrat Göteborg – för alla. Corjan Gebraad tar vid och pratar om Rotterdams arbete med gröning av staden för att avleda vatten från skyfall, något som ökat den biologiska mångfalden.

– Mats Bergh kommer att presentera två spännande projekt som bedrivs i Göteborg, Brf Viva, ett byggprojekt där ekosystemstjänster är i fokus, och Hållbara Smarta Parker, ett pilotprojekt där man testar att optimera skötseln av parker och där Slottsskogen och Trädgårdsföreningen utgör testsajter, säger Lina Forsman.

Chans att ställa frågor

Webbinariet avslutas med en paneldiskussion mellan Johan, Corjan och Mats. Det är samtidigt möjligt för publiken att ställa frågor i chatten.

Göteborgs Stads webbinarium hålls på engelska. Vill du delta anmäler du dig här.