Prisas av tidningen Aktuell hållbarhet. Göteborgs Stad är Sveriges näst bästa kemikaliekommun enligt tidningen Aktuell hållbarhet, som för första gången rankar kemikaliearbetet i Sveriges kommuner. Särskilt prisas hanteringen av gummiasfalt, konstgräsytor och det systematiska arbetet på byggsidan.

Det fina betyget grundar sig till stor del på Göteborgs Stads hantering av gummiasfalt och konstgräsytor samt det systematiska arbetet inom byggsidan vid nybyggnation, fastighetsunderhåll och uppföljning. Där jobbar till exempel lokalförvaltningen, som bygger miljöer för barn, aktivt med styrning mot byggmaterial med ett bättre kemiskt innehåll.

– Det är många i Göteborgs Stad som förtjänar äran av den här utmärkelsen. Vi jobbar genom fokusgrupper och nätverk, slipper då dubbelarbete och blir effektiva. Det här handlar om vårt gemensamma arbete och vår förmåga att samarbeta mellan stadens verksamheter, säger Victoria Lind Magnusson, miljöutredare på miljöförvaltningen. Hon samordnar stadens kemikaliearbete och driver på för att förvaltningar och bolag ska utveckla sin del.

Ansvarsfull kemikalieanvändning
Sedan 2014 har Göteborgs Stad en kemikalieplan med målet att minska mängden miljö- och hälsoskadliga kemikalier i stadens verksamheter. Genom projektet Ansvarsfull kemikalieanvändning har till exempel Göteborgs förskolor fått stöd med att rensa ut gamla leksaker och madrasser med potentiellt skadliga ämnen.

– Vi har fokuserat på miljöer där barn vistas, genom att arbeta med bland annat Giftfri förskola och säkerhet i högstadieskolornas kemiundervisning. Det är ett viktigt arbete som behöver följa med i de nya förvaltningarna och därför känns det extra kul att det här uppmärksammas just nu, säger Björn Pihlquist, projektledare Ansvarsfull kemikalieanvändning.

Sveriges bästa kemikaliekommun är enligt Aktuell hållbarhets rankning Stockholm, följt av Göteborg och Järfälla.