”En bekräftelse att vi är på rätt väg”. Göteborg klättrar uppåt i tidningen Miljöaktuellts rankning av bästa miljökommun. Årets tredjeplats är den bästa hittills.

– Nyligen fick Göteborg utmärkelsen Sveriges klimatstad 2015. Detta är ytterligare en bekräftelse på att vi är på rätt väg och gör ett bra jobb i vår stad, säger miljödirektör Anna Ledin.

Miljöaktuellts kommunrankning baseras på tidningens egen enkät till kommunerna samt på aktuella uppgifter från ett antal myndigheter och intresseorganisationer.

Klättrar från sjunde plats
Enkäten innehåller bland annat frågor om kommunerna; har en miljöplan som knyter an till de nationella miljömålen; ställer krav på minskning av växthusgaser som motsvarar det nationella klimatmålet för 2020; tar hänsyn till ekosystemtjänster i sitt planarbete; har infört köttfria dagar i sina matserveringar (eller minskat köttkonsumtionen på annat sätt).

Förra året kom Göteborg på en sjunde plats, årets placering är alltså ett bra kliv uppåt.

– Nu fokuserar vi på framtiden och hur vi ska göra för att hålla denna fina placering, säger Anna Ledin. För att vi ska nå våra högt ställda mål krävs ett deltagande från hela Göteborgssamhället – staden, näringslivet, organisationer och alla göteborgare.